logo

Aktuality

Aktuální stav výstavby dálnic na střední a východní Moravě

14. 10. 2021 20:47

Video ke shlédnutí

Závěry XI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

5. 10. 2021 20:51

Účastníci XI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala dne 30.9.2021 přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2021. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministryni pro místní rozvoj, dalším členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

TISKOVÁ ZPRÁVA – konference Luhačovice 2021

1. 10. 2021 20:23

Prioritní dopravní stavby na Moravě nabírají další zpoždění! Kdy se podaří zahájit výstavbu dálnice D136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín-Fryšták? V Luhačovicích se uskutečnil již jedenáctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili důležité otázky řízení a financování staveb, ale také to, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů. Opakovaně také diskutovali problematiku rizik při hrozícím...

ŘSD vyhrálo spor o další povolení pro D1 u Přerova, územní rozhodnutí platí

28. 9. 2021 17:00

Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve věci změny územního rozhodnutí pro poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Jde především o velké vítězství pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které na změnu územního rozhodnutí čeká od roku 2017. Samotné územní rozhodnutí bylo vydáno již v roce 2007.Rozsudek zveřejnil soud na úřední desce. Na soud se obrátilo několik občanů Dluhonic, kteří proti stavbě protestují. Jde o jeden z mnoha sporů, který...

Předseda Sdružení Libor Lukáš zasílá otevřený dopis předsedovi Dětí Země Miroslavu Patrikovi

28. 9. 2021 16:58

Předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) Libor Lukáš zaslal předsedovi sdružení Děti Země Miroslavu Patrikovi otevřený dopis, který navazuje na petici za dokončení dálnice D1 v úseku Přerov-Říkovice. Petici podepsalo 10 tisíc spoluobčanů z PřerovskaVážený pane předsedo,obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem nejen jakožto předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), ale především jménem deseti tisíc občanů Přerova a blízkého okolí....

Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh k řešení přípravy staveb D136 a D4901

20. 9. 2021 22:12

Poslanecká sněmovna poslal do Senátu úpravu zákona 100/2001, který řeší platnost Stanoviska EIA u obou těchto prioritních staveb.Text úpravy je tento: Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí...

Boj o dokončení dálnice D1 v úseku Přerov-Říkovice pokračuje

20. 9. 2021 22:11

Sedm Rozkladů do stavebního povolení obdrželo Ministerstvo dopravy na akci “D1 Říkovice - Přerov”☹️ Některé jsou pouze blanketní a budou se doplňovat. Tři z nich jsou od občanských sdružení - Děti země, Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic. Rozklady bude řešit rozkladová komise MD.

Stavební povolení na stavbu D136 Přerov-Říkovice vydáno

5. 8. 2021 20:07

Dle generálního ředitele ŘSD ing.Radka Mátla vydal stavební úřad MD dne 30.7.2021 stavební povolení na akci “D1 0136 Říkovice - Přerov”. Bohužel lze očekávat podání rozkladu proti SP. Na dostavbu posledního 10,1 km dlouhého úseku D1 probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zároveň ještě probíhá majetkoprávní příprava stavby. Tak uvidíme jak se s předpokládaným rozkladem popere MD a stejně tak u vedlejších objektů s napadeným územním rozhodnutím stavební úřad v Olomouci.

Děti země v čele s Patrikem vymysleli další efektní nástroj jak blokovat přípravu staveb. D 136 Říkovice – Přerov čeká další zpoždění

24. 7. 2021 10:35

Povolování posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova má další problém. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že stavební povolení pro některé menší objekty související s touto stavbou nesmí řešit přerovský magistrát, ale krajský úřad. Stalo se tak na popud Dětí Země. Ze čtyř řízení vedených u přerovského magistrátu jsou vyloučeni všichni relevantní pracovníci včetně tajemníka a primátora. Řízení tak bude probíhat na stavebním úřadě olomouckého...

Petice s 10 000 podpisy občanů odsuzujících obstrukční praktiky tzv ekologických odpůrců posledního D1 Přerov-Říkovice předána předsedovi Poslanecké sněmovny. Vyhraje v tomto nerovném souboji zdravý lidský rozum a vůle většiny?

10. 7. 2021 10:27

Dnešního dne, tj 8.7.2021, byla oficiálně předsedou Sdružení Liborem Lukášem do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka předána Petice představující vůli občanů k dostavbě posledního úseku D136 Přerov-Říkovice. Petice odsuzuje vychytralý a pro absolutní většinu občanů škodlivý občany tzv. ekologických spolků v čele se spolkem Děti země, kteří zneužívají pod heslem ochrany práv občanů špatnou legislativu a soustavně brání realizaci této veřejně prospěšné a dle...

Podpis petice za dálnici D136 Říkovice-Přerov ukončen. Dopravnímu hororu kvůli popraskané dálnici D35 na Přerovsku a Prostějovsku mohla předejít dokončená D1. Její dostavbu bohužel dlouhodobě blokují aktivisté

24. 6. 2021 13:45

Přerov - 25. června 2021 – Dopravnímu hororu kvůli popraskané D35 na Přerovsku mohla předejít dokončená D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Její dostavbu bohužel dlouhodobě blokují aktivisté-jednotlivci. Urychlené dokončení D1 v tomto úseku přitom v petici Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě podpořilo na 10 tisíc spoluobčanů, kteří na Přerovsku, žijí, pracují nebo jím pravidelně projíždějí. S neudržitelnou dopravní situací v místě jsou tak osobně obeznámeni nebo se jich přímo...

Dálnice D5501 Olomouc-Kokory má zelenou

18. 5. 2021 06:22

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může pokračovat v přípravě stavby dálnice D55 v úseku Olomouc – Kokory. Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad společnosti Agra Velký Týnec, které se dálnice výrazně dotkne. První část dálnice z Olomouce do Přerova by se měla začít stavět příští rok.Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat, pouze podat správní žalobu. „Stavební povolení tak nabylo právní moci. Nadále probíhá majetkoprávní příprava a zpracování zadávací dokumentace. Předpoklad zahájení stavby je...

Konference v Luhačovicích přeložena na 30. 9. 2021

22. 4. 2021 20:08

Současná pandemická situace  a z ní vyplývající opatření , vč. opatření v lázních Luhačovice, kde je stále uzavřen lázeňský střed vč. Společenského domu tj. místa konání konference, nás vedou k přeložení konference do období, kde předpokládáme  dostatečné zklidnění  epidemiologické situace, tak aby konference mohla proběhnout dle avizovaného programu.XI. ročník konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ se tedy bude konat v novém termínu a to 30.9.2021 na stejném...

Jsme blíže zahájení stavby dálnice D136 Říkovice-Přerov?

18. 4. 2021 09:35

Olomoucký krajský úřad v těchto dnech opět potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova, může tak pokračovat příprava stavby. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu D1 u Přerova už loni v červnu, soud však jeho rozhodnutí na podzim zrušil. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději letos na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování...

Stavební povolení dálnice D5501 Olomouc-Kokory nenabylo právní moci

20. 2. 2021 09:50

Stavba dálnice v délce 7,6km a rozpočtových nákladech 2,2mld je prvním úsekem navazujícím na již provozovaný úsek spojující Olomouc s Velkým Týncem a součástí tahu dálnice D55 od Olomouce až do Břeclavě. Stavební povolení napadli zemědělci, kterým trasa protíná areál živočišné výroby. V kravínech na okraji Krčmaně mají stovky dojnic a dálnice odřízne prostor, kde se dobytek pase. O podaném rozkladu rozhodne ministr dopravy na základě doporučení komise, která bude zasedat v březnu. Věříme, že...

Stavební povolení dálnice D4901 Hulín-Fryšták nenabylo právní moci. Ekologičtí aktivisté a s nimi propojené osoby podaly 6 rozkladů

20. 2. 2021 09:48

Naše pesimistické předpoklady byly opět naplněny. Ekologové nezklamali, a počet těch co se odvolávají s blížícím se ukončením stavebního řízení se stále zvětšuje. Ministerstvo dopravy obdrželo 6 rozkladů proti stavebnímu povolení , které bylo vydáno před koncem roku 2020 a které tímto nenabyl právní moci. Způsoby, kterými se tito aktivisté snaží destruovat zájmy státu jsou stále sofistikovanější. Zde to byl rozklad podaný až z Kanady, čímž se jim podařilo vzhledem k zdlouhavému doručování...

Dálnice D4901 Hulín-Fryšták má stavební povolení. Tak zvaní Ekologové opět využijí špatných zákonů?

28. 12. 2020 19:28

Stavební úřad MD vydal po dlouhých peripetiích v rámci přípravy stavební povolení na stavbu “D49 Hulín - Fryšták”. Na stavbu délky 16,4 km je dlouhodobě podepsána smlouva se zhotovitelem již v roce 2008, a na stavbě proběhly veškeré přípravné práce. Proti SP lze bohužel očekávat podání Rozkladu ze strany věčných odpůrců stavby – Hnutí země, Egerie a dalších. Přitom tato stavba již měla stavební povolení vydáno, ale v roce 2008 bylo na základě námitek uvedených ekologických aktivistů zrušeno...

Aktivisté bez zodpovědnosti opět vítězí? Územní rozhodnutí D 136 zrušeno

29. 10. 2020 09:35

Územní rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálniční tepny České republiky ,dálnice D 136 Přerov-Říkovice ,vydané  19.11.2019  a po námitkách ekologických aktivistů následně potvrzené  Krajským úřadem Olomouckého kraje, bylo následně napadeno v rámci správního řízení žalobou  aktivistů z Děti Země a   Krajiny Dluhonice u Krajského soudu v Ostravě, který 20.10.2020 ÚR zrušil.A zdá se, že opět vítězí menšina nad přáním drtivé většiny. Důvodem jsou opět špatné zákony umožňující komukoliv...

Iniciovali jsme Petice proti odpůrcům stavby dálnice D 136 Přerov-Říkovice

5. 10. 2020 17:12

V pátek 2.10 proběhlo oficielní spuštění Petice , která má za cíl mimo jiné i dokumentovat vůli občanů Přerova a blízkého okolí, stejně jako ostatních dotčených občanů, či, urychleně dokončit přípravu a zahájit výstavbu tohoto posledního úseku dálnice D1, jejíž realizace se táhne již neuvěřitelných 51let, a stále díky jejím odpůrcům není dokončena. Rozhodli jsme se mobilizovat občanskou společnost, aby pozvedla svůj hlas vůči nezodpovědné a destruktivní činnosti několika málo...

Aktivace občanů k dostavbě dálnice D1-136 Říkovice-Přerov

26. 9. 2020 18:55

Nejen odborné a finanční otázky rozhodují o úspěšnosti výstavby dálnic. Toto video se zabývá nezbytností komunikace s veřejností při plánování a přípravě staveb dálnic. Ukazuje jak je důležité veřejnost správně informovat a na příkladu přípravy posledního úseku dálnice D1, stavby D 136 Říkovice – Přerov ukazuje potřebu trpělivě reagovat na přímo destruktivní činnost některých ekologických a jiných neziskových organizací, či jednotlivců