logo

Aktuality

Děti Země v čele s M.Patrikem znovu napadají rozhodnutí o stavbách dálnice D0136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín - Fryšták

24. 1. 2022

V rámci rozkladu proti stavebnímu povolení na stavbu D136 vydanému MD dne 30.7.2021, MMR na základě požadavku ekologů prověřilo a následně zrušilo dne 31.12.2021 zásadní stanovisko Olomouckého kraje ze dne 30.4.20121 a vrátilo je Olomouckému kraji k přepracování. Tato situace má samozřejmě zásadní dopad na prodloužení celého procesu jednání Rozkladové komise ministra dopravy ve věci potvrzení platnosti vydaného stavebního povolení k této stavbě.

Ekologický spolek Děti Země naplnil své prosincové hrozby a napadl soudní žalobou stavební povolení pro dálnici D49 Hulín – Fryšták.. Stavba dálnice začala znovu po jedenáctileté pauze loni v prosinci. Děti Země podaly žalobu 20. ledna, tedy v poslední možný den dvouměsíční lhůty, která běžela od zamítnutí jejich rozkladu proti stavebnímu povolení ministerstvem dopravy. „Budeme rozporovat především podmínky závazných stanovisek, které podle nás nejsou kvalitní a je potřeba je zpřísnit. Hlavní spor je o paragraf 23 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, který umožnil vydat nové závazné stanovisko EIA bez účasti veřejnosti, takže to tam budeme také namítat jako právní problém,“ uvedl už v prosinci šéf Dětí Země Miroslav Patrik