logo

Aktuality

Stavební firmy jsou drceny rostoucími cenami, hrozí zastavováním dopravních staveb

18. 3. 2022

Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Stavební firmy se pokoušejí vyrovnat s prudce rostoucími cenami stavebních materiálů, práce a dopravy, které mimo jiné táhne vzhůru válka na Ukrajině. Volají přitom po úpravě zasmluvněných cen, které u dopravních staveb vzešly z tendrů pořádaných i před několika lety.

„Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní,“ oznámilo Sdružení pro výstavbu silnic (SVS), které zastřešuje lídry českého dopravního stavitelství.

Dnes má o údajně kritické situaci jednat předsednictvo sdružení, které se má ve čtvrtek setkat s ministrem dopravy Martinem Kupkou. „Ze strany investorských organizacích je nutné jednat. Všem musí být v nynější situaci jasné, že nebude možné realizovat všechny investice podle původních předpokladů, nicméně musí být přehodnoceny stávající rozpočty probíhajících a vysoutěžených staveb, jinak bude docházet k zastavování staveb a neřešitelným situacím,“ uvedl jednatel SVS Petr Svoboda.

Firmy spočítaly, že například cena kameniva je nyní meziročně o 20 procent vyšší, cena dopravy je vyšší o 40 až 50 procent, cena asfaltů až o 60 procent (oproti podzimu) a významně rostou ceny i dalších komodit, například oceli. Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Potíž je v tom, že smlouvy většinou neobsahují valorizační doložku, což aktuálně doporučuje ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálůna základě objektivně zjistitelných informací, mezi ty mohou patřit údaje Českého statistického úřadu,indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit,“ píše se ve stanovisku MMR a ÚOHS.

Navýšení cen u zasmluvněné stavby je komplikovanější a výrazně omezené. Především silniční stavebnictví má přitom za sebou období, kdy ceny v tendrech klesaly o desítky procent ve srovnání s cenou projektanta. O rostoucích cenách mluví firmy jako o zásahu vyšší moci, který se v takovém rozsahu nedal předpokládat.

V souvislosti s odchodem ukrajinských dělníků do války se také prohloubil problém s nedostatkem zaměstnanců na stavbách.

Reakce ministerstva dopravy (doplněna 9:00):

Současnou nestabilní situaci v odvětví samozřejmě sledujeme a investoři jsou v kontaktu se zhotoviteli. To, co je v tuto chvíli podstatné, je, že zahájené stavby běží dál a naše plány se v tuto chvíli nemění, naše závazky dané programovým prohlášením vlády platí. Nicméně je zřejmé, že dopady ruské agrese na Ukrajinu a s ní související set sankcí cílící na ruské podnikatelské aktivity na území EU sektor pocítí. Jak a na jak dlouho, je zatím předčasné říci.

Další postup nyní analyzujeme, což je v situaci, kdy nevíme, jak dlouho bude situace na Ukrajině trvat a jaké bude mít dopady, nelehké.

Otázka nepředvídatelného zvyšování cen a růst cen vlivem inflace je obecně řešena shodně v článku č. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek jak „žlutých“ obchodních podmínek FIDIC, tak také „červených“ napříč celým rezortem již nyní. V rámci rezortu dopravy vydaných obchodních podmínek FIDIC jsou jedinou výjimkou „zelené“ Zvláštní obchodní podmínky FIDIC, které jsou věcně zaměřeny především na realizaci drobnějších staveb, u kterých se předpokládá zahájení a dokončení realizace do období jednoho roku. Je tedy zřejmé, že budeme muset jít v řešení dopadů na dopravní výstavbu krok za krokem, tedy vždy řešit individuálně každý případ zvlášť.