logo

Aktuality

Zástupci Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě jednali se představiteli Žilinského kraje, zástupci Obchodní a průmyslové komory a NDS

25. 4. 2022 20:36

Dne 21.4.2022 došlo k setkání předsedy SRDIM Libora Lukáše a místopředsedy Libora Žádníka s členem představenstva obchodní a průmyslové komory Jánem Mišurou a zástupcem ředitele komory Robertem Vydrou a zástupci NDS Žilina Igorem Kalnou a paní Marií Zemiakovou . Na programu byla otázky stavu přípravy slovenské rychlostní silnice R6 -státní hranice ČR/SR- Púchov a jejího propojení s dálnicí D49 na české straně. Účastníci konstatovali neuspokojivý stav přípravy R6 na slovenské straně zejména...

D49 - Ekologičtí aktivisté to nevzdávají, potřeby státu i obyvatel je nezajímají

25. 4. 2022 20:31

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl částečně kasační stížnosti Dětí Země ve sporu o územní rozhodnutí pro poslední chybějící úsek dálnice D1 kolem Přerova. Vrátil projednávání případu zpět Krajskému soudu v Ostravě.Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na stránkách NSS. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i přes další soudní kolečko věří, že se ještě letos začne chybějící úsek stavět, má již i vybraného zhotovitele.Spor se týká zákonnosti verdiktu Krajského úřadu Olomouckého kraje z loňského...

Minikonference k XXVII. světovému silničnímu kongresu proběhla ve Zlíně

18. 4. 2022 09:38

Ve Zlíně proběhla virtuální konference, pořádaná Českou silniční společností k tématu doprava. Akce se uskutečnila v souvislosti s připravovaným XXVII.světovým silničním kongresem PIARC, které proběhne v Praze v roce 2023.Tak jsme alespoň malou zlínskou měrou přispěli do portfolia názorů v rámci příprav celosvětového setkání silničářů.Poděkování za pořádání akce ve Zlíně patří Zlínskému kraji, UTB, České silniční společnosti a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě?Záznam vč....

Stavební firmy jsou drceny rostoucími cenami, hrozí zastavováním dopravních staveb

18. 3. 2022 07:18

Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.Stavební firmy se pokoušejí vyrovnat s prudce rostoucími cenami stavebních materiálů, práce a dopravy, které mimo jiné táhne vzhůru válka na Ukrajině. Volají přitom po úpravě zasmluvněných cen, které u dopravních staveb vzešly z tendrů pořádaných i před několika lety.„Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé...

POKROK v přípravě dálnice D5502 Kokory-Přerov, Nový úsek se má začít stavět v roce 2025

5. 3. 2022 08:53

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) překonalo jednu z hlavních překážek pro stavbu dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem, konkrétně v úseku Kokory – Přerov.S obcí Rokytnice uzavřelo memorandum o spolupráci. „Na základě memoranda obec v pátek vzala zpět žalobu proti územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí tak nabude právní moci,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Obec podle něj nebude bránit ani vydání stavebního povolení.ŘSD se s obcí dohodlo, že v rámci stavby zřídí pohledový val a zajistí...

Děti Země v čele s M.Patrikem znovu napadají rozhodnutí o stavbách dálnice D0136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín - Fryšták

24. 1. 2022 19:47

V rámci rozkladu proti stavebnímu povolení na stavbu D136 vydanému MD dne 30.7.2021, MMR na základě požadavku ekologů prověřilo a následně zrušilo dne 31.12.2021 zásadní stanovisko Olomouckého kraje ze dne 30.4.20121 a vrátilo je Olomouckému kraji k přepracování. Tato situace má samozřejmě zásadní dopad na prodloužení celého procesu jednání Rozkladové komise ministra dopravy ve věci potvrzení platnosti vydaného stavebního povolení k této stavbě.Ekologický spolek Děti Země naplnil své...

Už i soudy pochopily že ekologické spolky nejednají ekologicky

18. 12. 2021 10:45

Námitky spolků se podle soudu netýkají vůbec jejich činnosti. Ve čtvrtek končí termín pro podání nabídek na stavbu.Krajský soud v Ostravě považuje námitky tří spolků (Voda z Tetčic, Krajina Dluhonice a Děti Země) ve věci povolování D1 u Přerova za ryze účelové a vedené úpornou snahou o zrušení napadaného rozhodnutí. Netýkají se podle soudu jejich činnosti.Vyplývá to z písemného vyhotovení rozsudku, ve kterém na konci září soud zamítl žalobu spolků proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve...

Dálnice D 4601 Hulín-Fryšták – Další kapitola bitvy s ekologickými teroristy

13. 12. 2021 20:32

Příběh budování D49 se vleče a vymyká i tuzemským zvyklostem. Poprvé se úsek začal stavět už v září 2008.Rozestavěná a zakonzervovaná dálnice D49 v úseku Hulín –⁠ Fryšták se začíná znovu stavět. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes tj.10.12.2021 bez velkého humbuku předalo stavebním firmám staveniště. „Práce na stavbě začnou ihned po tomto víkendu,“ sdělil šéf ŘSD Radek Mátl.Příběh budování D49 se vleče a vymyká i tuzemským zvyklostem. Poprvé se úsek začal stavět už v září 2008, kdy na...

Záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! Parlament dal zelenou přípravě úseků D1 Přerov-Říkovice a D49 Hulín-Fryšták

25. 11. 2021 19:44

V Poslanecké sněmovně i Senátu zavládl rozum. Lidé dostali přednost před křečkem. Parlament v poslední chvíli zachránil osud přípravy dálničních úseků D1 Přerov – Říkovice a D49 Hulín – Fryšták. V pátek 19. 11. 2021 totiž vyšla ve Sbírce zákonů velmi důležitá novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA č. 100/2001 sb. (č. změny 413/2021 sb.). Právě ta umožní dokončit přípravnou fázi obou důležitých dálničních projektů na Moravě a posune je blíže k realizaci.Podařilo se tak...

Další úsek dálnice D55 mezi Olomoucí a Břeclaví má stavební povolení

12. 11. 2021 19:12

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v rukou pravomocné stavební povolení pro další úsek nové dálnice D55, konkrétně D 5509 z Moravského Písku do Bzence.Ministr dopravy Karel Havlíček zamítl rozklad proti stavebnímu povolení na čtyři kilometry dlouhý úsek. Vyřízení rozkladu trvalo oproti jiným řízením relativně rychle, přišel v srpnu. Rozhodnutí je na úřední desce ministerstva. Rozklad podal Pavel Švanda z Javorníku. V podání si stěžoval na skutečnost, že mu jako majiteli dotčeného pozemku...

Jihovýchodní obchvat Otrokovic dálnice D55 je zprovozněn

9. 11. 2021 19:40

Ředitelství silnic a dálnic 4. listopadu v plném rozsahu zprovoznilo jihovýchodní obchvat Otrokovic na dálnici D55. V místě se již od konce června jezdí ve dvou jízdních pruzích, od dnešního dne však mohou řidiči využívat dálnici v plném čtyřpruhovém profilu.„Nový dálniční obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu z jihovýchodní části Otrokovic, díky čemuž dojde k omezení exhalací a hluku z dopravy a tím i k podstatnému zlepšení životního prostředí ve městě. Výraznou úlevu pocítí zejména lidé...

Důležitý pozitivní obrat u stavby dálnice D49 01 Hulín-Fryšták

8. 11. 2021 07:47

Špatná legislativa a fanatický přístup ekologických aktivistů bránili povolení této stavby více jak 12 let.Neodborné a nekompetentní ministrování Víta Bárty společně s v úvodu uvedenými dalšími příčinami utvořilo koktejl překážek bránících znovu zahájení této stavby.Přesto, že stavba již měla stavební povolení a dokonce byl vybrán dodavatel, bylo stavební povolení ministrem Bártou zrušeno a obnoveno po 10 letech peripetií a žalob ekologických teroristů až dne 5. 11. 2021. Od roku 2010 jsou...

Aktuální stav výstavby dálnic na střední a východní Moravě

14. 10. 2021 20:47

Video ke shlédnutí

Závěry XI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

5. 10. 2021 20:51

Účastníci XI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala dne 30.9.2021 přijali usnesení ve formě Luhačovické výzvy 2021. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministryni pro místní rozvoj, dalším členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

TISKOVÁ ZPRÁVA – konference Luhačovice 2021

1. 10. 2021 20:23

Prioritní dopravní stavby na Moravě nabírají další zpoždění! Kdy se podaří zahájit výstavbu dálnice D136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín-Fryšták? V Luhačovicích se uskutečnil již jedenáctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili důležité otázky řízení a financování staveb, ale také to, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů. Opakovaně také diskutovali problematiku rizik při hrozícím...

ŘSD vyhrálo spor o další povolení pro D1 u Přerova, územní rozhodnutí platí

28. 9. 2021 17:00

Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje ve věci změny územního rozhodnutí pro poslední úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Jde především o velké vítězství pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které na změnu územního rozhodnutí čeká od roku 2017. Samotné územní rozhodnutí bylo vydáno již v roce 2007.Rozsudek zveřejnil soud na úřední desce. Na soud se obrátilo několik občanů Dluhonic, kteří proti stavbě protestují. Jde o jeden z mnoha sporů, který...

Předseda Sdružení Libor Lukáš zasílá otevřený dopis předsedovi Dětí Země Miroslavu Patrikovi

28. 9. 2021 16:58

Předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) Libor Lukáš zaslal předsedovi sdružení Děti Země Miroslavu Patrikovi otevřený dopis, který navazuje na petici za dokončení dálnice D1 v úseku Přerov-Říkovice. Petici podepsalo 10 tisíc spoluobčanů z PřerovskaVážený pane předsedo,obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem nejen jakožto předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), ale především jménem deseti tisíc občanů Přerova a blízkého okolí....

Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh k řešení přípravy staveb D136 a D4901

20. 9. 2021 22:12

Poslanecká sněmovna poslal do Senátu úpravu zákona 100/2001, který řeší platnost Stanoviska EIA u obou těchto prioritních staveb.Text úpravy je tento: Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí...

Boj o dokončení dálnice D1 v úseku Přerov-Říkovice pokračuje

20. 9. 2021 22:11

Sedm Rozkladů do stavebního povolení obdrželo Ministerstvo dopravy na akci “D1 Říkovice - Přerov”☹️ Některé jsou pouze blanketní a budou se doplňovat. Tři z nich jsou od občanských sdružení - Děti země, Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic. Rozklady bude řešit rozkladová komise MD.

Stavební povolení na stavbu D136 Přerov-Říkovice vydáno

5. 8. 2021 20:07

Dle generálního ředitele ŘSD ing.Radka Mátla vydal stavební úřad MD dne 30.7.2021 stavební povolení na akci “D1 0136 Říkovice - Přerov”. Bohužel lze očekávat podání rozkladu proti SP. Na dostavbu posledního 10,1 km dlouhého úseku D1 probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zároveň ještě probíhá majetkoprávní příprava stavby. Tak uvidíme jak se s předpokládaným rozkladem popere MD a stejně tak u vedlejších objektů s napadeným územním rozhodnutím stavební úřad v Olomouci.