logo

O NÁS

Sdružení bylo založeno z iniciativy několika fyzických osob, které se rozhodly touto svou mimopracovní iniciativou vytvořit platformu pro řešení nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě.

Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, která je nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy postižené mimo jiné vysokou nezaměstnaností.

Hlavní zájmovou oblastí činnosti Sdružení je prosazení realizace dopravních staveb evropského i lokálního významu a hledání možností optimálního začlenění těchto komunikací do transevropské dopravní sítě.