logo

Aktuality

30. 11. 2016

Stavba D4901 má souhlasné stanovisko MŽP jako první z 9ti vybraných projektů evropské komise

Ledy se konečně hnuly", teď už věřime, že po mnohaletých tahanicích se stavba začne v průběhu roku 2017 konečně realizovat.Dne 22.11.2016 vydalo MŽP pro stavbu D4901 „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o...