logo

Aktuality

Děti země v čele s Patrikem vymysleli další efektní nástroj jak blokovat přípravu staveb. D 136 Říkovice – Přerov čeká další zpoždění

24. 7. 2021 10:35

Povolování posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova má další problém. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že stavební povolení pro některé menší objekty související s touto stavbou nesmí řešit přerovský magistrát, ale krajský úřad. Stalo se tak na popud Dětí Země. Ze čtyř řízení vedených u přerovského magistrátu jsou vyloučeni všichni relevantní pracovníci včetně tajemníka a primátora. Řízení tak bude probíhat na stavebním úřadě olomouckého...

Petice s 10 000 podpisy občanů odsuzujících obstrukční praktiky tzv ekologických odpůrců posledního D1 Přerov-Říkovice předána předsedovi Poslanecké sněmovny. Vyhraje v tomto nerovném souboji zdravý lidský rozum a vůle většiny?

10. 7. 2021 10:27

Dnešního dne, tj 8.7.2021, byla oficiálně předsedou Sdružení Liborem Lukášem do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka předána Petice představující vůli občanů k dostavbě posledního úseku D136 Přerov-Říkovice. Petice odsuzuje vychytralý a pro absolutní většinu občanů škodlivý občany tzv. ekologických spolků v čele se spolkem Děti země, kteří zneužívají pod heslem ochrany práv občanů špatnou legislativu a soustavně brání realizaci této veřejně prospěšné a dle...

Podpis petice za dálnici D136 Říkovice-Přerov ukončen. Dopravnímu hororu kvůli popraskané dálnici D35 na Přerovsku a Prostějovsku mohla předejít dokončená D1. Její dostavbu bohužel dlouhodobě blokují aktivisté

24. 6. 2021 13:45

Přerov - 25. června 2021 – Dopravnímu hororu kvůli popraskané D35 na Přerovsku mohla předejít dokončená D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. Její dostavbu bohužel dlouhodobě blokují aktivisté-jednotlivci. Urychlené dokončení D1 v tomto úseku přitom v petici Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě podpořilo na 10 tisíc spoluobčanů, kteří na Přerovsku, žijí, pracují nebo jím pravidelně projíždějí. S neudržitelnou dopravní situací v místě jsou tak osobně obeznámeni nebo se jich přímo...

Dálnice D5501 Olomouc-Kokory má zelenou

18. 5. 2021 06:22

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může pokračovat v přípravě stavby dálnice D55 v úseku Olomouc – Kokory. Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad společnosti Agra Velký Týnec, které se dálnice výrazně dotkne. První část dálnice z Olomouce do Přerova by se měla začít stavět příští rok.Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat, pouze podat správní žalobu. „Stavební povolení tak nabylo právní moci. Nadále probíhá majetkoprávní příprava a zpracování zadávací dokumentace. Předpoklad zahájení stavby je...

Konference v Luhačovicích přeložena na 30. 9. 2021

22. 4. 2021 20:08

Současná pandemická situace  a z ní vyplývající opatření , vč. opatření v lázních Luhačovice, kde je stále uzavřen lázeňský střed vč. Společenského domu tj. místa konání konference, nás vedou k přeložení konference do období, kde předpokládáme  dostatečné zklidnění  epidemiologické situace, tak aby konference mohla proběhnout dle avizovaného programu.XI. ročník konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ se tedy bude konat v novém termínu a to 30.9.2021 na stejném...

Jsme blíže zahájení stavby dálnice D136 Říkovice-Přerov?

18. 4. 2021 09:35

Olomoucký krajský úřad v těchto dnech opět potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova, může tak pokračovat příprava stavby. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu D1 u Přerova už loni v červnu, soud však jeho rozhodnutí na podzim zrušil. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději letos na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování...

Stavební povolení dálnice D5501 Olomouc-Kokory nenabylo právní moci

20. 2. 2021 09:50

Stavba dálnice v délce 7,6km a rozpočtových nákladech 2,2mld je prvním úsekem navazujícím na již provozovaný úsek spojující Olomouc s Velkým Týncem a součástí tahu dálnice D55 od Olomouce až do Břeclavě. Stavební povolení napadli zemědělci, kterým trasa protíná areál živočišné výroby. V kravínech na okraji Krčmaně mají stovky dojnic a dálnice odřízne prostor, kde se dobytek pase. O podaném rozkladu rozhodne ministr dopravy na základě doporučení komise, která bude zasedat v březnu. Věříme, že...

Stavební povolení dálnice D4901 Hulín-Fryšták nenabylo právní moci. Ekologičtí aktivisté a s nimi propojené osoby podaly 6 rozkladů

20. 2. 2021 09:48

Naše pesimistické předpoklady byly opět naplněny. Ekologové nezklamali, a počet těch co se odvolávají s blížícím se ukončením stavebního řízení se stále zvětšuje. Ministerstvo dopravy obdrželo 6 rozkladů proti stavebnímu povolení , které bylo vydáno před koncem roku 2020 a které tímto nenabyl právní moci. Způsoby, kterými se tito aktivisté snaží destruovat zájmy státu jsou stále sofistikovanější. Zde to byl rozklad podaný až z Kanady, čímž se jim podařilo vzhledem k zdlouhavému doručování...

Dálnice D4901 Hulín-Fryšták má stavební povolení. Tak zvaní Ekologové opět využijí špatných zákonů?

28. 12. 2020 19:28

Stavební úřad MD vydal po dlouhých peripetiích v rámci přípravy stavební povolení na stavbu “D49 Hulín - Fryšták”. Na stavbu délky 16,4 km je dlouhodobě podepsána smlouva se zhotovitelem již v roce 2008, a na stavbě proběhly veškeré přípravné práce. Proti SP lze bohužel očekávat podání Rozkladu ze strany věčných odpůrců stavby – Hnutí země, Egerie a dalších. Přitom tato stavba již měla stavební povolení vydáno, ale v roce 2008 bylo na základě námitek uvedených ekologických aktivistů zrušeno...

Aktivisté bez zodpovědnosti opět vítězí? Územní rozhodnutí D 136 zrušeno

29. 10. 2020 09:35

Územní rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálniční tepny České republiky ,dálnice D 136 Přerov-Říkovice ,vydané  19.11.2019  a po námitkách ekologických aktivistů následně potvrzené  Krajským úřadem Olomouckého kraje, bylo následně napadeno v rámci správního řízení žalobou  aktivistů z Děti Země a   Krajiny Dluhonice u Krajského soudu v Ostravě, který 20.10.2020 ÚR zrušil.A zdá se, že opět vítězí menšina nad přáním drtivé většiny. Důvodem jsou opět špatné zákony umožňující komukoliv...

Iniciovali jsme Petice proti odpůrcům stavby dálnice D 136 Přerov-Říkovice

5. 10. 2020 17:12

V pátek 2.10 proběhlo oficielní spuštění Petice , která má za cíl mimo jiné i dokumentovat vůli občanů Přerova a blízkého okolí, stejně jako ostatních dotčených občanů, či, urychleně dokončit přípravu a zahájit výstavbu tohoto posledního úseku dálnice D1, jejíž realizace se táhne již neuvěřitelných 51let, a stále díky jejím odpůrcům není dokončena. Rozhodli jsme se mobilizovat občanskou společnost, aby pozvedla svůj hlas vůči nezodpovědné a destruktivní činnosti několika málo...

Aktivace občanů k dostavbě dálnice D1-136 Říkovice-Přerov

26. 9. 2020 18:55

Nejen odborné a finanční otázky rozhodují o úspěšnosti výstavby dálnic. Toto video se zabývá nezbytností komunikace s veřejností při plánování a přípravě staveb dálnic. Ukazuje jak je důležité veřejnost správně informovat a na příkladu přípravy posledního úseku dálnice D1, stavby D 136 Říkovice – Přerov ukazuje potřebu trpělivě reagovat na přímo destruktivní činnost některých ekologických a jiných neziskových organizací, či jednotlivců

Stav výstavby dálnic na střední a východní Moravě nás netěší. Blýská se na lepší časy?

26. 9. 2020 18:53

Aktuální situaci v září 2020 na dálnici D55, D136 a D4901 najdete v přiloženém záznamu pořízeném dronem, který mapuje a komentuje stav rozestavěnosti ev. dokladuje stav jednotlivých projektů

Tisková zpráva

25. 9. 2020 21:44

TISKOVÁ ZPRÁVA Luhačovice, 24. září 2020 X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Více jak deset let nabírají zpoždění prioritní dopravní stavby! Podaří se změnit špatné zákony? V Luhačovicích se uskutečnil jubilejní, desátý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili...

Závěry X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

25. 9. 2020 21:40

Účastníci X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala dne 24.9.2020, přijali usnesení ve  formě Luhačovické výzvy 2020. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministryni pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Předseda SRDIM Libor Lukáš u ministra dopravy

24. 8. 2020 10:05

V úterý 18.8.2020 proběhla schůzka s místopředsedou vlády ČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, na které jsme  probrali stav přípravy a realizace některých prioritních infrastrukturních projektů na Moravě.Jednali jsme hlavně o přetrvávajícím průtazích v přípravě posledního úseku dálnice D1 Říkovice-Přerov, nebo také o nekonečném povolovacím řízení dálnice D49 Hulín-Fryšták. V obou dvou případech brání plynulosti přípravy přehnaná byrokracie a ekologičtí aktivisté s jejich účelovými...

Experti a Evropská komise doporučuje úpravu legislativy pro zkrácení přípravy staveb

28. 7. 2020 21:06

Ministerstvo dopravy ČR požádalo Evropskou komisi, aby v rámci Programu podpory strukturálních reforem Evropské unie byla posouzeny možnosti urychlení přípravy staveb v ČR s ev. využitím tzv. německého modelu umožňujícího povolení stavby pouze jedním povolením.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček reaguje na dopis předsedy SRDIM ve věci přípravy stavebního povolení stavby dálnice D4901 Hulín-Fryšták

13. 6. 2020 07:46

Předseda SRDIM Libor Lukáš vědom si složitosti problematiky , ale i časového tlaku,  pod který se stavba D4901 dostává ,se obrátil  na ministra dopravy Karla Havlíčka svým dopisem ze dne 4.5 (viz níže) s žádostí o maximální podporu a urychlení vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Reakci ministra Karla Havlíčka vč. dopisu předsedy Libora Lukáše uvádíme zde.

D136 – Říkovice -Přerov – Mohou se motoristé radovat? Námitka ekologů proti vydanému ÚR zamítnuta

13. 6. 2020 07:43

Poslední nedokončený úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zase o krůček blíže svému zahájení.Krajský úřad v Olomouci totiž podle v dne 8.6.2020 zveřejněné informace zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí na tuto stavbu.Proti změně územního rozhodnutí podalo loni odvolání šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Tyto spolky se sjednotily v úsilí totálně tuto stavbu zablokovat a jistě budou obstruovat dále,...

Západní tangenta Olomouce – blýská se na lepší časy?

27. 5. 2020 19:04

Na kruhový objezd na západním okraji Olomouce směrem na Hradec Králové vede napojení obchvatu Olomouce od roku 2007. Zprovozněno bylo jako provizorium, po kterém už řidiči jezdí dlouhých 13 let a z něhož se stal jeden z neuralgických bodů automapy Česka.Ještě nejméně šest let po něm jezdit budou, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na dosah důležité razítko pro stavbu chybějícího tříkilometrového úseku k nadjezdu u Břuchotína, kterým zkompletuje západní obchvat Olomouce.Olomoucký...