logo

Aktuality

Aktivace občanů k dostavbě dálnice D1-136 Říkovice-Přerov

26. 9. 2020 18:55

Nejen odborné a finanční otázky rozhodují o úspěšnosti výstavby dálnic. Toto video se zabývá nezbytností komunikace s veřejností při plánování a přípravě staveb dálnic. Ukazuje jak je důležité veřejnost správně informovat a na příkladu přípravy posledního úseku dálnice D1, stavby D 136 Říkovice – Přerov ukazuje potřebu trpělivě reagovat na přímo destruktivní činnost některých ekologických a jiných neziskových organizací, či jednotlivců

Stav výstavby dálnic na střední a východní Moravě nás netěší. Blýská se na lepší časy?

26. 9. 2020 18:53

Aktuální situaci v září 2020 na dálnici D55, D136 a D4901 najdete v přiloženém záznamu pořízeném dronem, který mapuje a komentuje stav rozestavěnosti ev. dokladuje stav jednotlivých projektů

Tisková zpráva

25. 9. 2020 21:44

TISKOVÁ ZPRÁVA Luhačovice, 24. září 2020 X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Více jak deset let nabírají zpoždění prioritní dopravní stavby! Podaří se změnit špatné zákony? V Luhačovicích se uskutečnil jubilejní, desátý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili...

Závěry X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

25. 9. 2020 21:40

Účastníci X. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, která se konala dne 24.9.2020, přijali usnesení ve  formě Luhačovické výzvy 2020. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministryni pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Předseda SRDIM Libor Lukáš u ministra dopravy

24. 8. 2020 10:05

V úterý 18.8.2020 proběhla schůzka s místopředsedou vlády ČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, na které jsme  probrali stav přípravy a realizace některých prioritních infrastrukturních projektů na Moravě.Jednali jsme hlavně o přetrvávajícím průtazích v přípravě posledního úseku dálnice D1 Říkovice-Přerov, nebo také o nekonečném povolovacím řízení dálnice D49 Hulín-Fryšták. V obou dvou případech brání plynulosti přípravy přehnaná byrokracie a ekologičtí aktivisté s jejich účelovými...

Experti a Evropská komise doporučuje úpravu legislativy pro zkrácení přípravy staveb

28. 7. 2020 21:06

Ministerstvo dopravy ČR požádalo Evropskou komisi, aby v rámci Programu podpory strukturálních reforem Evropské unie byla posouzeny možnosti urychlení přípravy staveb v ČR s ev. využitím tzv. německého modelu umožňujícího povolení stavby pouze jedním povolením.

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček reaguje na dopis předsedy SRDIM ve věci přípravy stavebního povolení stavby dálnice D4901 Hulín-Fryšták

13. 6. 2020 07:46

Předseda SRDIM Libor Lukáš vědom si složitosti problematiky , ale i časového tlaku,  pod který se stavba D4901 dostává ,se obrátil  na ministra dopravy Karla Havlíčka svým dopisem ze dne 4.5 (viz níže) s žádostí o maximální podporu a urychlení vydání stavebního povolení na tuto stavbu. Reakci ministra Karla Havlíčka vč. dopisu předsedy Libora Lukáše uvádíme zde.

D136 – Říkovice -Přerov – Mohou se motoristé radovat? Námitka ekologů proti vydanému ÚR zamítnuta

13. 6. 2020 07:43

Poslední nedokončený úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zase o krůček blíže svému zahájení.Krajský úřad v Olomouci totiž podle v dne 8.6.2020 zveřejněné informace zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí na tuto stavbu.Proti změně územního rozhodnutí podalo loni odvolání šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Tyto spolky se sjednotily v úsilí totálně tuto stavbu zablokovat a jistě budou obstruovat dále,...

Západní tangenta Olomouce – blýská se na lepší časy?

27. 5. 2020 19:04

Na kruhový objezd na západním okraji Olomouce směrem na Hradec Králové vede napojení obchvatu Olomouce od roku 2007. Zprovozněno bylo jako provizorium, po kterém už řidiči jezdí dlouhých 13 let a z něhož se stal jeden z neuralgických bodů automapy Česka.Ještě nejméně šest let po něm jezdit budou, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na dosah důležité razítko pro stavbu chybějícího tříkilometrového úseku k nadjezdu u Břuchotína, kterým zkompletuje západní obchvat Olomouce.Olomoucký...

Moravské dopravní fórum se letos konat nebude. Konference byla s ohledem na vzniklou situace a nařízení vlády o nouzovém stavu bez náhrady zrušena. Těšíme se na Vás v Luhačovicích

21. 3. 2020 16:07

Vážená paní, Vážený pane. Dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, která tímto opatřeními reaguje na pandemii onemocnění koronavirem COVID-19, Vám sdělujeme, že se konference „Moravské dopravní fórum“ s termínem konání 6.4.2020 NEUSKUTEČNÍ. Jako náhradní řešení si prosím poznamenejte ve svých diářích mezinárodní, odbornou konferenci v Luhačovicích, která by se měla uskutečnit na podzim letošního roku s datem konání 24. září.Bude se...

IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a eokonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:58

Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních stavebLuhačovice, 26. září 2019Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více...

Závěry IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

28. 9. 2019 08:51

Účastníci IX. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“,která se konala dne 29.9.2019,přijali usnesení ve       formě Luhačovické výzvy 2019. Tato výzva bude zaslána prezidentovi i premierovi ČR i SR, ministrům dopravy ČR a SR, ministrini pro místní rozvoj, dalším  členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným, osobnostem politické a hospodářské sféry.

Europoslankyně paní Martina Dlabajová podpořila již IX.ročník konference v Luhačovicích

4. 9. 2019 20:22

Europoslankyně paní Martina Dlabajová neváhala a i přes svou pracovní zaneprázdněnost, související s náročnou funkcí ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku evropského parlamentu, vyjádřila písemně svou podporu již IX.ročníku konference v Luhačovicích

Memorandum - Dálniční spojení Moravy se Slovenskem je naší společnou prioritou

24. 5. 2019 19:25

Zástupci Obchodní, průmyslových a hospodářských komor ČR a SR, primátoři  dotčených  obcí a měst, poslanci  a představitelé Sdružení  podepsali dne 16.-5. 2019 společné Memorandum o koordinované spolupráci  při přípravě a prosazování priorit ve výstavbě dálnic mezi oběma zeměmi v rámci Core Coridor TEN-T. Signatáři vyjadřují nespokojenost s tím, že se dosud nepodařilo realizovat dálniční propojení mezi oběma zeměmi  považují za nutné  aby státní a samosprávné orgány v SR a ČR a Evropská...

ŠPATNÉ ZÁKONY – hlavní příčina čekání na důležité stavby na Moravě. Odborníci řešili, jak urychlit jejich přípravu.

9. 4. 2019 20:23

Olomouc, 8 dubna 2019 – Neustálé prodlužování přípravy staveb páteřní dopravní infrastruktury znamená nejenom stále zhoršující se dopravní situaci, významné dopady na zdraví obyvatel a ekologické škody v přírodě, ale i negativní dopad na dynamiku rozvoje celého regionu střední a východní Moravy. A bez změny zákonů to nepůjde…Pořadatelem akce se záštitou předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, ministra dopravy a hejtmanů Olomouckého a Zlínského kraje je Sdružení pro rozvoj dopravní...

Závěry konference „Moravské dopravní fórum 2019“, Olomouc 8.4. 2019

9. 4. 2019 20:16

Účastníci VIII. ročníku konference Moravské dopravní fórum“ přijali usnesení ve formě DEKLARACE. Tato Deklarace bude zaslána prezidentovi republiky, premiérovi, členům vlády poslancům za Olomoucký a Zlínský kraj a dalším významným osobnostem politické a hospodářské sféry.

Pomáháme hledat cesty k urychlení přípravy D55

7. 4. 2019 06:16

Právě k tomuto tématu svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury dne 4.4.2019 společné jednání za účasti zástupců MD, GŘ ŘSD Jana Kroupy, ředitele správy Zlín Karla Chudárka, zástupce SFDI, senátorky Anny Hubáčkové a především starostů měst a obcí na trase Otrokovice – Břeclav.Jednání navázalo na Deklaraci o spolupráci v přípravě staveb tohoto silničního tahu mezi Zlínským a Jihomoravským krajem z roku 2009, a následná společná jednání vč. Petice projednané úspěšně v Senátu v...

Nový Magazin „Dopravní fórum 2018“ přináší komplexní pohled na problematiku současné dopravní infrastruktury.

10. 12. 2018 21:05

Komentáře i odborné pohledy od autorů z oblasti politiky, státních orgánů, veřejnoprávního prostoru, investorské i dodavatelské sféry jistě zaujmou individuálním pohledem na současné problémy, ale i předpoklady a budoucnost dopravní infrastruktury.Celé znění Magazinu najdete zde

D49 - jsou ekologické spolky opravdu ochránci přírody? Nebo jsou to opravdu ekologičtí teroristé?

19. 11. 2018 19:03

Tak se zdá, že zatvrzelost ekologických spolků, zejména Egerie a Dětí země nezná mezí. Dne 3.10.2018 podal spolek Egeria tzv. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozhodnutí Krajského soudu v  Brně , který  dne    29.6.2018 zamítl jejich společnou žalobu proti rozhodnutí  o vyjímce na 17 druhů zvláště chráněných živočichů. Nejvyšší správní soud po krátkém šetření rozhodl dne 24.10.2018 o předběžném opatření ve formě odkladného účinku!!!!A to se dá s jistotou...

Generální ředitel ŘSD ing. Jan Kroupa oceňuje aktivity Sdružení a přínos a vysokou úroveň mezinárodní konference v Luhačovicích

13. 11. 2018 19:40