logo

Aktuality

Zástupci Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě jednali se představiteli Žilinského kraje, zástupci Obchodní a průmyslové komory a NDS

25. 4. 2022

Dne 21.4.2022 došlo k setkání předsedy SRDIM Libora Lukáše a místopředsedy Libora Žádníka s členem představenstva obchodní a průmyslové komory Jánem Mišurou a zástupcem ředitele komory Robertem Vydrou a zástupci NDS Žilina Igorem Kalnou a paní Marií Zemiakovou . Na programu byla otázky stavu přípravy slovenské rychlostní silnice R6 -státní hranice ČR/SR- Púchov a jejího propojení s dálnicí D49 na české straně. Účastníci konstatovali neuspokojivý stav přípravy R6 na slovenské straně zejména pokud se týká finančního zajištění přípravy a dalšího odkladu její realizace.

Stejná problematika vč. dlouhodobé spolupráce byla následně projednána s vedoucí odboru dopravy Žilinského samosprávného kraje paní Gabrielou Tisoňovou.

Společně byly přijaty závěry k dalšímu postupu s cílem vyjasnit některé aspekty trasování v Púchově a změny postoje k plánování této komunikace zařazené v roce 2013 do transevropské sítě TENT