logo

Aktuality

Dálnice D4901 Hulín-Fryšták má stavební povolení. Tak zvaní Ekologové opět využijí špatných zákonů?

28. 12. 2020

Stavební úřad MD vydal po dlouhých peripetiích v rámci přípravy stavební povolení na stavbu “D49 Hulín - Fryšták”. Na stavbu délky 16,4 km je dlouhodobě podepsána smlouva se zhotovitelem již v roce 2008, a na stavbě proběhly veškeré přípravné práce. Proti SP lze bohužel očekávat podání Rozkladu ze strany věčných odpůrců stavby – Hnutí země, Egerie a dalších. Přitom tato stavba již měla stavební povolení vydáno, ale v roce 2008 bylo na základě námitek uvedených ekologických aktivistů zrušeno. Následovalo 12 let vydávání různých Rozhodnut a protestů proti nim, včetně několika soudních žalob spojených s předběžnými opatřeními soudu.

Na provedené přípravné práce a archeologický průzkum, včetně udržování trasy stavby byly za tuto dobu vynaloženy stovky milionů Kč. Připočteme-li k tomu celospolečenské škody vzniklé tím, že se stavba zdržuje o více něž 12 let vyjde nám výše celospolečenské škody vzniklá obstrukční činností těchto ekologických spolků nemajících naprosto žádnou hmotnou odpovědnost.

Věřme, že se podaří stavbu zahájit do konce 11/2021 kdy končí vyjímka ze zákona o EIA, pokud ne tak se stavba odkládá o mnoho dalších let.