logo

Aktuality

Aktivisté bez zodpovědnosti opět vítězí? Územní rozhodnutí D 136 zrušeno

29. 10. 2020

Územní rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálniční tepny České republiky ,dálnice D 136 Přerov-Říkovice ,vydané  19.11.2019  a po námitkách ekologických aktivistů následně potvrzené  Krajským úřadem Olomouckého kraje, bylo následně napadeno v rámci správního řízení žalobou  aktivistů z Děti Země a   Krajiny Dluhonice u Krajského soudu v Ostravě, který 20.10.2020 ÚR zrušil.

A zdá se, že opět vítězí menšina nad přáním drtivé většiny. Důvodem jsou opět špatné zákony umožňující komukoliv bez zodpovědnosti za své jednání napadnout s úspěchem jakoukoliv stavbu. I přes úsilí předsedy vlády A. Babiše, ministrů dopravy D.Ťoka a K.Havlíčka o řešení negativních dopadů této stavby na život občanů přerovské městské části Dluhonice formou kompenzačních opatření a následný pozitivní ohlas těchto opatření u drtivé většiny občanů této městské části Přerova se proces územního řízení vrátil na počátek.


Je neuvěřitelné, že ti kteří se ohánějí ekologickými důvody jsou sami příčinou průtahů v řešení katastrofální ekologické  situace v Přerově, kde  hustota dopravy  vozidel projíždějících centrem se blíží hranici 20 000 za den. Tato skutečnost, stejně jako škody na zdraví obyvatel z exhalací, a zabržděný ekonomický rozvoj a životní úroveň regionu Přerovska, není v souboji s platnou legislativou zatím vítězem.


Věřme, že se investor ŘSD po obdržení oddůvodnění tohoto rozhodnutí soudu v Ostravě bude schopen s novou situací vypořádat tak, aby nedošlo k ohrožení platnosti kladného stanoviska procesu EIA vydaného na základě vyjímky ze zákona 100/2001 a platného do konce roku 2021. Tedy pokud se do tohoto data stavba D136 nezahájí, platnost tohoto stanoviska vyprší a celý proces EIA a následně celé stavební řízení bude nutno opakovat. To samozřejmě znamená další prútahy v řádu cca 5-7let poznamenaných opětovným nerovným soubojem s odpůrci této stavby.

Z iniciativy našeho Sdružení byl již v červenci tohoto roku předán ministru dopravy K.Havlíčkovi návrh změny citované úpravy zákona 100/2001, řešící tuto situaci u stavby D136 a D4901. Pandemická doba však není těmto iniciativám příznivá, proto se doposud o tomto návrhu nejednalo.