logo

Aktuality

Jsme blíže zahájení stavby dálnice D136 Říkovice-Přerov?

18. 4. 2021

Olomoucký krajský úřad v těchto dnech opět potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 u Přerova, může tak pokračovat příprava stavby. Krajský úřad potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu D1 u Přerova už loni v červnu, soud však jeho rozhodnutí na podzim zrušil. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději letos na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Hejtmanství v novém verdiktu potvrzujícím změnu územního rozhodnutí doplnilo několik podmínek, které se týkají zejména vodních doků v okolí chystaného úseku D1 a zimní údržby. Kvůli okolním zásobám podzemní vody bude nutné navrhnout vhodný způsob zimní údržby dálniční komunikace, který sníží použití posypových solí.

Ředitelství silnic a dálnic na začátku ledna zahájilo výběrové řízení na stavbu tohoto úseku dálnice D1. Zároveň požádalo o vydání stavebního povolení. Podmínkou pro pokračování přípravy stavby byl vyřešený spor ohledně změny územního rozhodnutí.

Podle ředitele ŘSD Radka Mátla změna územního rozhodnutí nyní nabude právní moci. „Bude tak umožněno pokračovat ve stavebním řízení a dokončení majetkoprávní přípravy stavby.

Podle generálního ředitele ŘSD Mátla pokud stavební povolení nabude právní moci, chce ŘSD stavbu úseku D1 u Přerova zahájit v létě. Samozřejmě za podmínky že odpůrci stavby nebudou pokračovat v obstrukcích a nepodají proti tomuto rozhodnutí rozklad, což se při jejich urputnosti očekává.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi předloni povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale podáno devět odvolání. Krajský úřad loni odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil. Následovalo několik žalob, které neměly odkladný účinek a příprava stavby D1 u Přerova mohla pokračovat. Rozhodnutí krajského úřadu, který změnu územního rozhodnutí potvrdil, ale loni v říjnu soud zrušil a hejtmanství muselo vydat nový verdikt.