logo

Aktuality

Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh k řešení přípravy staveb D136 a D4901

20. 9. 2021

Poslanecká sněmovna poslal do Senátu úpravu zákona 100/2001, který řeší platnost Stanoviska EIA u obou těchto prioritních staveb.


Text úpravy je tento: Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.


Pokud Senát tuto úpravu odsouhlasí je velká naděje, že obě stavby budou zahájeny v příštím roce 2022