logo

Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA – konference Luhačovice 2021

1. 10. 2021

Prioritní dopravní stavby na Moravě nabírají další zpoždění! Kdy se podaří zahájit výstavbu dálnice D136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín-Fryšták?

V Luhačovicích se uskutečnil již jedenáctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili důležité otázky řízení a financování staveb, ale také to, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů. Opakovaně také diskutovali problematiku rizik při hrozícím opakování procesu EIA u klíčových Moravských staveb, tj. D136 Přerov-Říkovice a D4901 Hulín Fryšták.

Dosud přijatá legislativní opatření (kterými by se měl zvýšit vliv státu při přípravě a realizaci strategických infrastrukturních investic), spočívající v přijaté novele zákona č. 416 i nedávno schváleném novém Stavebním zákoně, by měla výrazně zkrátit dobu, potřebnou pro přípravu státních investic v oblasti dopravy.

Zda tomu tak skutečně bude, se dozvíme až ve chvíli, kdy nový Stavební zákon vstoupí v život.

Předseda sdružení Libor Lukáš opětovně apeloval na to, aby byl připraven a přijat speciální Ústavní zákon, na jehož základě by povolovala strategické investice státu přímo vláda ČR.

Účastníci konference se rovněž shodli na tom, že změny zákonů jsou nutnou podmínkou k tzv. proinvestování se z postcovidové doby.

Pořadatelem konference, která se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky, předsedy vlády Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

„Stále dokola opakujeme (a budeme opakovat, dokud se situace nezmění), že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Proto také pravidelně pořádáme tato odborná setkání a kontinuálně apelujeme na to, aby se závadný legislativní stav napravil. Musíme to však skutečně udělat, nikoliv o tom pouze řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou i přes přijaté úpravy zákonů stále v područí úředníků. Ty však výrazně zaměstnávají složitá byrokratická pravidla a obstrukční chování ekologických aktivistů – jednotlivců,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš a dodává: „Je jasné, že bez společenského tlaku na další úpravu stavební legislativy nedosáhneme očekávaného pokroku při řešení tohoto problému. Jedině touto cestou můžeme docílit zkrácení lhůt při přípravě staveb a stavebně-inženýrské procesy budeme moci systematicky řídit“.

Musíme mít takové zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů. Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, přece není stavem normálním. Je třeba jej napravit. Skutečnou vůli občanů, žijících na Moravě, vyjadřuje „Petice za stavbu dálnice D 136 Přerov – Říkovice. Ta byla iniciovaná naším sdružením, a podepsalo se pod ni 10 000 občanů. Je v podstatě hlasem lidu, a jako takovou jsme ji předali předsedovi poslanecké sněmovny a zástupcům ŘSD ČR“, uzavírá Libor Lukáš.

Co na konferenci zaznělo:

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ocenil zvýšený důraz vlády na investování, a to zejména do dopravní infrastruktury, jakožto jedno ze zásadních opatření k překonání současné hospodářské krize, vyvolané pandemickou situací. Zdůraznil současně nutnost urychlení přípravy staveb jako podmínku k realizaci tohoto programu.

Komplikovanost stavební legislativy je zásadním rizikem pro realizaci současného programu všech důležitých infrastrukturních projektů nejenom na Moravě. Tak situaci hodnotí ředitel strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl a v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic.

Nově přijatý Stavební zákon, jakožto milník ve stavební praxi a jedno z nejdůležitějších legislativních opatření k urychlení přípravy a realizace infrastrukturních projektů, byl tématem náměstkyně ministra pro místní rozvoj Marcely Pavlové. Ta zrekapitulovala hlavní přínosy tohoto zákona a nastínila postup při jeho zavádění do stavební praxe.

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica poukázal na výrazný nárůst výše státních investic do dopravní infrastruktury v letošním roce i letech následujících, a z toho vyplývající tlak na potřebnou plynulost v přípravě jednotlivých projektů.

Zástupci krajů zdůraznili potřebu systémového řešení financování rozvoje silnic II. a III. třídy. Ekonom Petr Zahradník i zástupci EIB poukázali nejen na možnosti financování rozvoje dopravní infrastruktury z prostředků EU, ale také na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury v dalších letech, jako například využití projektů PPP či zdrojů EIB.

Řeč byla také o konkrétních silničních a železničních projektech, potřebě kvalitního propojení se Slovenskem - zvláště projektu D49, dokončení dálnice D1 v okolí Přerova nebo severojižní propojení Moravy dálnicí D55. K dalším tématům patřil například i stav přípravy modernizace železniční trati Otrokovice - Vizovice a Vlárské dráhy (Slovácko).

Na závěr přijali účastníci konference tzv. LUHAČOVICKOU VÝZVU 2021 (viz příloha).

Podrobnější informace o konferenci najdete na níže uvedených webových adresách:

www.konference-morava.cz
www.infrastrukturamorava.cz
Kontakt pro media: tel. 731555 000