logo

Aktuality

Soud zrušil rozhodnutí o umístění objektů na D49, může to zdržet její otevření

15. 2. 2024

Žalobu podaly spolky Děti Země a Egeria. Na objektech s pravomocným povolením bude stavba pokračovat.


Krajský soud v Brně zrušil na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září o změně umístění 22 objektů na budovaném úseku dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení.  Rozhodnutí soudu může prodloužit stavební řízení a posunout termín zprovoznění dálnice, které bylo plánováno na letošek, uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková.

Nezákonně bylo podle soudu rozhodnuto o umístění některých objektů, které se stavbou dálnice D49 souvisejí. „Zahrnují protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice. Rozhodnutí soudu může negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této stavby dálnice D49,“ uvedla Trubelíková.


Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky takzvaného stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu. Stavební úřad v Holešově na Kroměřížsku si zase podle ekologů neobstaral správné stanovisko zlínského magistrátu k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozornil, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

Proti rozsudku z 31. ledna, který nabyl právní moci 7. února, zvažuje ŘSD podání opravných prostředků. „Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což máme dva týdny. Na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu,“ uvedla Trubelíková. Soudy v souvislosti s dálnicí D49 ještě řeší dvě žaloby Dětí Země a jednu jejich kasační stížnost.

Příprava a stavba D49 se svou délkou vymyká i tuzemským zvyklostem. V roce 2021 obnovená stavba dálnice D49 zahrnuje 17,3 kilometru dlouhý úsek mezi Hulínem a Fryštákem. Jeho zprovoznění plánuje ŘSD na konci letošního roku. Stavbu dálnice D49 silničáři slavnostně zahajovali v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologů. Budovaný úsek D49 odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku.Obrázky