logo

Aktuality

Spolupráce pokračuje

2. 5. 2023

Sdružení pokračuje v hledání cest k urychlení dálničního propojení Pomoraví a Pováží

Ve čtvrtek 27.4.2023 proběhla v Žilině řada pracovních setkání , která dále prohloubila dosavadní úspěšnou spolupráci s významnými slovenskými partnery Sdružení.

S rektorem prof. J.Čelkem, končícím prorektorem prof. J.Vičanem Žilinské univerzity byly prodiskutovány nejdůležitější aspekty vzájemné spolupráce, vč. konference v Luhačovicích a možné spolupráce s Univerzitou T.Bati ve Zlíně.

S předsedou dopravní sekce Slovenské obchodní a průmyslové komory J.Mišurou a vedením místní pobočky NDS byla řešeny možnosti urychlení přípravy a financování slovenského napojení rychlostní komunikace R6 na českou dálniční stavbu D49. Právě neuspokojivý stav přípravy R6, a nedostatečná podpora jejího zařazení do prioritních a financovaných staveb je příčinou značného zpoždění projektu na slovenské straně.

Závěrem proběhlo velmi užitečné jednání o tolik potřebné politické podpoře projektu D49/R6 s ředitelkou odboru dopravy paní Gabrielou Tisoňovou

Znovu jsme se ubezpečili, že naši partneři na slovenské straně hranice jsou konfrontováni se stejnými problémy, a že právě pravidelné konzultace přispívají významně k úspěšné spolupráci. Děkujeme našim slovenským přátelům za vřelé přijetí, otevřenou diskuzi a podporu společnému projektu