logo

Aktuality

Tisková zpráva - konference Luhačovice 2023

8. 9. 2023

Výstavba dálnice D1 Říkovice - Přerov v plném proudu

Najdeme koncepční způsob financování prioritních infrastrukturních projektů v ČR? Apel na urychlení přípravy a realizace dalších úseků dálnice D55 v oblasti Pomoraví

TISKOVÁ ZPRÁVA

Luhačovice, 7. září 2023

V Luhačovicích se uskutečnil již třináctý ročník mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili klíčové otázky, související s řízením, povolováním a financováním staveb. Zabývali se také tím, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů a podrobně diskutovali dopady současné hospodářské situace na financování rozvoje dopravní infrastruktury. 

Účastníci konference se věnovali i tématu nedostatku stavebních materiálů, především pak stavebního kameniva, a vedli diskuzi o dalších otázkách, souvisejících s přípravou a realizací prioritních dopravních projektů v ČR. 

Dosud přijatá legislativní opatření, kterými by se měl zvýšit vliv státu na přípravu a realizaci strategických investic, nejsou dle odborníků dostatečně účinná. Velká míra nejistoty vyplývá také z doposud nedořešených opatření, navazujících na rekodifikaci stavebního práva, což neprospívá plynulé přípravě strategických dopravních projektů.  Je proto nutné přijmout rázné legislativní změny, umožňující podstatné zkrácení doby, potřebné k přípravě a realizaci státních investic v oblasti dopravy.

Předseda sdružení Libor Lukáš v této souvislosti opětovně navrhl, aby byl připraven a schválen speciální ústavní zákon, na jehož základě by strategické investice státu prostřednictvím svých nařízení povolovala přímo vláda ČR.

Pořadatelem konference je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Akce se každoročně koná pod záštitou ministra dopravy ČR, ministra dopravy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje, předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, prezidenta Hospodářské komory ČR a předsedy Slovenské obchodní a průmyslové komory. 

„Stále opakujeme a opakovat budeme, že proces přípravy strategických projektů v ČR je extrémně zdlouhavý a de facto neřiditelný. Uvedená situace je jedním z hlavních důvodů, proč pořádáme tato pravidelná odborná setkání. Silně apelujeme na to, aby se stávající nepříznivý, málo účinný legislativní stav napravil. Doufejme, že rozsáhlá novelizace Stavebního zákona přinese v tomto duchu alespoň částečné zlepšení,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš, který konstatuje, že jsou strategické infrastrukturní projekty i přes přijaté úpravy zákonů stále v područí aktivistů, úředníků a mnohdy také soudů. 

„Výraznou brzdou jsou především složitá byrokratická pravidla a obstrukční chování ekologických aktivistů – jednotlivců,“ uvedl dále Libor Lukáš, který dodává:

„Bez společenského tlaku na další úpravu stavební legislativy problém nevyřešíme. Jedině změnou špatných zákonů můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravě dopravních investic a stavebně-inženýrské procesy pak budeme moci systematicky řídit.“ 

Je třeba, aby Česká republika v oblasti dopravy disponovala takovými zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů. „Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, však není stavem normálním a je třeba jej změnit.

Tento problém je o to důležitější v době očekávaných dopadů hospodářské situace, inflačních tlaků i nedostatku stavebních materiálů, nezbytných k realizaci projektů dopraní infrastruktury. Apelujeme také na všechny složky státu s nezbytností pokračování ve výstavbě dálnic D55 i D49 a zintenzívnění příprav napojení na silnici R6 na Slovensku. Dále považujeme za nezbytné urychlení zásadních oprav vlakových nádraží, a to jak v krajském městě Zlín, tak i ve Valašském Meziříčí,“ uzavírá hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Co na konferenci zaznělo:

Ministr dopravy Martin Kupka zdůraznil, že rozvoj dopravní infrastruktury patří k prioritám vlády. Nastínil program postupné realizace nejdůležitějších projektů. Zdůraznil nutnost zrychlení tempa rozvoje dopravní infrastruktury, a to jak v oblasti dobudování dálniční sítě, tak v rámci zahájení projektů tzv. rychlých spojení. Z toho vyplývá i tlak na řešení nároků v oblasti finančních zdrojů. Ministr zdůraznil, že je s ohledem na možné zdroje nezbytné uvažovat o financování některých projektů formou PPP, tedy s účastí soukromého kapitálu.

„Komplikovanost stavební legislativy a zajištění financování jsou velkými riziky pro realizaci současného investičního programu u všech důležitých infrastrukturních projektů, a to nejen na Moravě.“ Tak situaci hodnotí ředitel strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, a v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i náměstek generálního ředitele Mojmír Nejezchleb ze Správy železnic, který zmínil mimo jiné i pozitivní vývoj přípravy projektu Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice.

Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica poukázal na zvyšující se finanční rámec SFDI, z něhož jsou hrazeny prioritní státní investice do dopravní infrastruktury. Rovněž apeloval na potřebnou plynulost a kontinuitu při přípravě jednotlivých projektů. 

Zástupci krajů zdůraznili potřebu systémového řešení financování rozvoje silnic II. a III. třídy.   Ekonom Petr Zahradník vzhledem k nejistotě hospodářského vývoje poukázal na nutnost využití všech možností financování rozvoje dopravní infrastruktury ze všech programů EU, a také na potřebu zaměřit se na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury v dalších letech (např. využití projektů PPP).

Na konkrétní problémy spojené se Stavebním zákonem a na snahu o zavedení systému řízení projektů formou BIM poukázal prezident Svazu podnikatelů Jiří Nouza. Na slovenské straně nebylo dosaženo viditelného pokroku v přípravě staveb, propojujících Slovensko a Českou republiku, tj. staveb R6 Městečko-Púchov a R5 Svrčinovec – státní hranice, což uvedl generální ředitel NDS Vladimír Jacko. Ten také seznámil přítomné účastníky se stavem plánování a přípravy dálničních staveb na Slovensku.

Diskutovány byly i konkrétní silniční a železniční projekty či potřeba dalšího kvalitního propojení se Slovenskem dálnicí D49, která současně plní i funkci obchvatu krajského města Zlín. Tématem konference bylo také dokončení dálnice D1 v okolí Přerova nebo pokračování jednotlivých staveb severojižního propojení Moravy od Olomouce až k Břeclavi dálnicí D55. K dalším velkým tématům patřila debata k přípravě projektu VRT na Moravě.

Na závěr přijali účastníci konference tzv. LUHAČOVICKOU VÝZVU 2023.


Dokumenty ke stažení

Luhačovická výzva 2023.doc Stáhnout
Tisková zpráva 2023.docx Stáhnout