logo

Aktuality

Letošní zprovoznění D49 do Fryštáku ohroženo. Soud zrušil rozhodnutí o umístění vedlejších objektů na D49.

11. 3. 2024

Přitom ŘSD již má stavení povolení na provizorní napojení na silniční síť. Žalobu podaly spolky Děti Země a Egeria. Na objektech s pravomocným povolením bude stavba pokračovat.

Krajský soud v Brně zrušil na základě žaloby Dětí Země a spolku Egeria rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje z předloňského září o změně umístění 22 objektů na budovaném úseku dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Věc vrátil krajskému úřadu k dalšímu řízení. Vyplývá to z pravomocného rozsudku, na který dnes upozornily Děti Země. Rozhodnutí soudu může prodloužit stavební řízení a posunout termín zprovoznění dálnice, které bylo plánováno na letošek.

Nezákonně bylo podle soudu rozhodnuto o umístění některých objektů, které se stavbou dálnice D49 souvisejí. „Zahrnují protihluková opatření, provizorní napojení komunikací, retenční nádrže či odlučovače ropných látek. Konkrétně jde například o protihlukovou stěnu mezi obcemi Alexovice a Zahnašovice. Rozhodnutí soudu může negativně ovlivnit délku stavebního řízení a celkově posunout termín plánovaného letošního zprovoznění této stavby dálnice D49,“ 


Děti Země uspěly s připomínkou, že krajský úřad do podmínek územního rozhodnutí nezahrnul všechny potřebné požadavky takzvaného stanoviska EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, a ani se řádně nevypořádal s jejich návrhy na uložení nových deseti podmínek ke zmírnění zásahu dálnice do povrchových vod, do významných krajinných prvků a do krajinného rázu. Stavební úřad v Holešově na Kroměřížsku si zase podle ekologů neobstaral správné stanovisko zlínského magistrátu k zásahu do přírody a krajiny, neboť ve spisu měl chybně jeho stanovisko ke stavebnímu řízení a ještě na jiné objekty.

Spolek Egeria namítal, že část objemu znečištěných vod z povrchu vozovek neprochází přes odlučovače ropných látek, takže pokud se pak mají tyto vody vsakovat do půdy, existuje riziko znečištění podzemních vod. Ve druhé námitce upozornil, že retenční nádrž a její součásti nebyly správně umístěné na všech pozemcích a navíc z jejího popisu není zřejmé, zda skutečně zachytí potřebné množství znečištěných vod a dojde k jejich řádnému vyčištění.

„S rozsudkem jsme spokojeni, neboť krajský soud nám uznal tři námitky a spolku Egeria další dvě námitky. Soudní řízení by standardně trvalo asi tři měsíce, ale bylo přerušené do vydání nálezu Ústavního soudu v prosinci 2023, v němž uvádí, že sporná část zákona o hodnocení vlivů prioritních dálnic na životní prostředí je v souladu s Ústavou ČR,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Proti rozsudku z 31. ledna, který nabyl právní moci 7. února, zvažuje ŘSD podání opravných prostředků. „Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost, na což máme dva týdny. Na objektech s pravomocným stavebním povolením bude stavba dále probíhat dle harmonogramu,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková. Soudy v souvislosti s dálnicí D49 ještě řeší dvě žaloby Dětí Země a jednu jejich kasační stížnost.

Příprava a stavba D49 se svou délkou vymyká jakýmkoliv očekáváním a je klasickým důkazem děravé legislativy, kdy stát si není schopen prosadit své priority. V roce 2021 obnovená stavba dálnice D49 zahrnuje 17,3 kilometru dlouhý úsek mezi Hulínem a Fryštákem. Jeho zprovoznění plánuje ŘSD na konci letošního roku. Stavbu dálnice D49 silničáři slavnostně zahajovali v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy stavbu zastavilo. Zdržel ji nedostatek peněz i námitky ekologů. Budovaný úsek D49 odvede část tranzitní dopravy ze zastavěného území Zlína, Otrokovic na Zlínsku, Holešova, Hulína a dalších obcí na Kroměřížsku a Zlínsku.

Za této situace Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal stavební povolení které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potřebuje ke zbudování provizorního napojení dálnice D49 na silniční síť v okrese Zlín.Pokud by ŘSD  povolení nezískalo končil by aktuálně budovaný sedmnáctikilometrový úsek Hulín – Fryšták v polích u Fryštáku.

Aktualně vydané povolení se týká 11 stavebních objektů. Nejdůležitější jsou zhruba dvousetmetrová provizorní spojka a okružní křižovatka; oba tyto objekty budou dočasné a v budoucnu zmizí. Spojka propojí pravý prodloužený pás dálnice, kterého se týká první stavební povolení, skrze zmíněnou křižovatku na silnici II/490, která spojuje Fryšták a Zlín.

Na celé provizorní propojení nové dálnice se stávající silniční sítí už ŘSD vypsalo tendr, odhad ceny činí 265 milionů.


Obrázky