logo

Aktuality

Nacházíme s v ABSURDISTÁNU, nebo v České republice?

24. 5. 2024

Poté co Nejvyšší správní soud před několika dny zrušil stavební povolení na D4901, se tentýž soud rozhodl vyhovět kasační stížnosti ŘSD a zrušit únorové rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který na základě žaloby ekologů (Děti Země a spolek Egeria) zrušil územní rozhodnutí k 22 objektům. Z nynějšího rozsudku nicméně plyne, že krajský soud by měl po nápravě některých nedostatků potvrdit vítězství ekologů.

Konkrétně ve sporu jde o vydané změny územního rozhodnutí (vydal je Krajský úřad Zlínského kraje) u protihlukových stěn, odlučovačů ropných látek a také provizorního napojení dálničního úseku na silnici II/490, která spojuje Fryšták a Zlín.

Bez těchto objektů nelze dálnici otevřít motoristům, navíc by šlo o pouhou slepou silnici do polí u Fryštáku. Úplně mimo realitu tak není představa (alespoň dočasné) cyklostezky a bruslařské dráhy. Dálnice se znovu staví od konce roku 2021 a hotova měla být letos koncem roku.

„Další postup ohledně správního rozhodnuti je zejména na rozkladové komisi ministerstva dopravy, kam byl spis vrácen. Z hlediska stavby musí být stanoven rozsah konzervačních prací pro minimalizaci škod plynoucích ze zastavení realizace akce,“ reagoval šéf ŘSD Radek Mátl s tím, že letošní termín otevření dálnice je ohrožen.

Byl to přitom Nejvyšší správní soud v Brně, který otevřel cestu k dostavbě léta zablokované dálnice, když v roce 2019 s definitivní platností zamítl dvě kasační stížnosti ekologických aktivistů. Spor se týkal výjimek pro chráněné druhy.

Ředitelství silnic a dálnic tak mohlo pokračovat ve stavebním řízení, které pravomocně získalo v listopadu 2021. Ministr dopravy zamítl šest rozkladů, které proti povolení podaly čtyři spolky (Vizovické vrchy, Spolek pro ekologii Kostelec, Egeria a Děti Země) a dvě fyzické osoby. Spolky (už po zahájení stavby) následně pohnaly věc k Městskému soudu v Praze, který ovšem stavební povolení potvrdil.

Věc se tak dostala k Nejvyššímu správnímu soudu, který loni v září odmítl rozklad spolku Egeria, následně ale dal za pravdu Dětem Země a zrušil rozhodnutí ministra dopravy i městského soudu.

Příprava a stavba D49 se svou délkou vymyká i tuzemským zvyklostem. Stavbu dálnice D49 silničáři slavnostně zahajovali už v září 2008. Následně však soud zrušil stavební povolení a v červenci 2010 ministerstvo dopravy pod heslem „vyhladovění stavebních firem“ stavbu zastavilo. K obnovení došlo po dlouhých soudních tahanicích až v prosinci 2021.

Rozumí někdo tomuto postupu Nejvyššího správního soudu? Jsme ve státě, kde naprosto špatná legislativa některým tzv. ekologům umožňuje státu dlouhodobě škodit bez jakékoliv zodpovědnosti. A soudy tomu pomáhají – mají taky nějakou zodpovědnost?


Obrázky