logo

Aktuality

Jde o fatální chybu státu. A hrstka pomatených, samolibých zachránců světa se nám směje. Dopravní expert si nebral servítky

27. 5. 2024

Parlamentní listy dne 26.5.2024

Výstavba moravské dálnice D49 se zastavila. Přestože daňové poplatníky již stála přibližně 6 miliard korun a nových 17 kilometrů dálnice se řidičům mělo otevřít již na konci letošního roku, vše opět zkomplikovali ekologičtí aktivisté. Tentokrát uspěli u Nejvyššího správního soudu, který kvůli pochybnostem o platnosti některých kulatých razítek vydaných během povolovacího procesu vyhání na tisíc lidí pracujících na dálnici ze stavby pryč. Proč k tomu došlo a co to znamená nejen pro Zlínský kraj, na to jsme se ptali Libora Lukáše, předsedy Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, bývalého hejtmana Zlínského kraje.


Jak to vidíte z hlediska posledního vývoje s výstavbou dálniční sítě ve vašem kraji? Zdá se, že s velkými komplikacemi se teď potýká dokončení stavby dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem. 

Stručně řečeno, je to Kocourkov v přímém přenosu, aneb vítejme v Absurdistánu. Nejsme přece tak bohatou zemí, která si může dovolit nepochopitelný exces, spočívající v tom, že stát umožní ekologistům za přispění našich soudů po šestnácti letech usilovné práce inženýrů, techniků, speciálních znalců i úředníků zastavit výstavbu strategické dopravní infrastruktury, v tomto případě dálnice D49. Předmětný investiční projekt je ve finální fázi stavební realizace a na konci roku 2024 mělo být uvedeno do provozu přibližně 17 km dálnice. Tím by došlo k přesunu části tranzitní dopravy z okolí krajského města Zlín na kapacitní infrastrukturu a zároveň by se dálniční síť přiblížila směrem ke slovenské hranici s výhledovým připojením na slovenskou dálniční infrastrukturu D1 u města Púchov. Z druhé strany jsem spokojený v tom smyslu, že se na Moravě aktuálně hodně staví. Jedná se o nové dálniční tahy D1 v okolí Přerova i o dálnici D55 v oblasti Slovácka a Přerovska. Dochází tím k postupnému umazávání infrastrukturního dluhu České republiky vůči východní části naší země a je to dobrou zprávou pro obyvatele Moravy i investory. Jen se trochu strachuji, aby se ekologistům nepodařilo zastavit i tyto strategické projekty.

Proč tomu tak je? Co je podle vás podstatou těchto tahanic a problémů spojených s výstavbou dálnic ve Zlínském kraji?

Je tomu tak proto, že hrstka ekologistů zneužívá „demokratické vymoženosti“ a bez skrupulí dokáže strategický projekt, který propojuje českou a slovenskou kapacitní infrastrukturu a je významným dopravním ramenem evropské prioritní dopravní sítě TEN-T, s přehledem zastavit. Podotýkám, že se tak děje i za přispění naší soudní soustavy, jelikož značné množství opakujících se, účelových námitek ekologistů rozhodují soudy. Konkrétně se v tomto případě jedná o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 9 As 110/2022 – 101. Děje se tak i za okolností, že stavba dálnice D49 je z 85 % dokončená, stála daňové poplatníky cca 6 miliard korun a na konci letošního roku má být tato nová dálnice uvedena do provozu! 

Zdá se mi ale, že vynaložené lidské úsilí i nemalé finanční prostředky státu nemají žádný vliv na ekologisty, ale bohužel ani na rozhodování soudní soustavy. Jedná se z mého pohledu o fatální systémovou chybu státu, jelikož připustil takto chybné nastavení národní legislativy. Máme zcela špatné zákony. Máme ucpaný legislativní systém. Máme pomalý a přežitý model řízení přebyrokratizované veřejné správy. Není přece možné se neustále vracet zpět na začátek tak, jak nám to ekologisté opakovaně předvádějí a „ordinují“.

Vznikají při tom škody? Je možné je vyčíslit? A co byste v současné chvíli doporučoval? 

Škody jsou nesmírné. Jednak finanční, plynoucí z případného zakonzervování stavby dálnice D49, ale i škody na lidských myslích a osudech, protože velké týmy inženýrů, architektů a stavařů nad tím vším kroutí hlavou, nechápou a profesně trpí. Jejich letité úsilí tvořit, budovat a rozvíjet jde vniveč a hrstka pomatených, samolibých zachránců světa se nám směje. Můžu pouze vyzvat naše zákonodárce napříč politickým spektrem: „Sjednoťte se prosím a bezodkladně přijměte mimořádná legislativní opatření, která tento Absurdistán pošlou do pekel a vrátí v naší zemi věci do předvídatelného normálu.“ Nemám k tomu dalších doporučení, ani slov, snad bych si jen „naivně“ přál, aby veškeré škody zaplatili ekologisté. Jsem z toho všeho velmi rozmrzelý, otrávený a smutný.Obrázky