logo

Dokumenty ke stažení

Memorandum o spolupráci při přípravě a prosazování realizace propojení regionů Moravy, Slezska a severozápadního Slovenska dopravní infrastrkturou

Memorandum bylo podepsáno u příležitosti konání VI. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ mezi představiteli Zlínského, Moravskoslezského, Trenčianského a Žilinského kraje a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a Slovenskou regionální hospodářskou komorou v Žilině.

Stáhnout >> (146.1 kB)

Memorandum k priorite hlavného europského koridoru R3-TENT v Slovenskej republike v aspekte multiplikačního efektu obsluhy existujúcého priemyslu, tranzitu, ekologie 31. 3. 2016 Martin

10 hospodářských komor zemí V4 žádají urychlení přípravy a realizace koridoru R3 Via BALT-ORIENT s navazující prioritou D49/R6

Stáhnout >> (916.77 kB)

Memorandum o přípravě dopravního terminálu města Zlín

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice-Zlín-Vizovice“ a „ přípravě projektu „Dopravního terminálu Zlín - centrum“ podepsalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ s pěti dalšímu signatáři. Cílem záměru je zásadní zlepšení kvality a úrovně dopravní obslužnosti města Zlín a tím i vytvoření podmínek pro další rozvoj města. (12. 10. 2015)

Stáhnout >> (4457.52 kB)

Memorandum z kongresu malých a středních podnikatelů V4, 3. 9. 2014 Branica, Slovensko

Účastníci kongresu doporučují předložit exekutivám zemí Višegrádu doporučení a priority v silniční, železniční a vodní dopravě

Stáhnout >> (660.88 kB)

Memorandum z panelu Dopravní infrastruktura z XX. Střetnutí podnikatelů 18. 6. 2014, Ostrava

signatáři Memoranda v rámci výzvy česko-polsko-slovenské spolupráce doporučují předložit exekutivám doporučení a priority v silniční, železniční a vodní dopravě

Stáhnout >> (638.39 kB)

Memorandum hospodářských komor Žilinského, Moravskoslezského , Zlínského kraje a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z 21. 11. 2013 v Žilině

Memoranda doporučují urychlené zahájení financování a budování priorit R6, R49,D1,D3,R5, E75/R48/R11, R3

Stáhnout >> (426.68 kB)

Deklarace vzájemné spolupráce - česká verze

U příležitosti konání II.ročníku „Mezinárodní konference Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ podepsali dne 13. 9. 2012 předseda SRDIM a představitelé hospodářských komor Zlínského a Žilinského kraje Deklaraci vyjadřující společný zájem při tvorbě a implementaci strategií napomáhajících ekonomickému rozvoji příhraničních regionů SR, ČR, EU.

Stáhnout >> (570.89 kB)

Deklarace vzájemné spolupráce - slovenská verze

U příležitosti konání II.ročníku „Mezinárodní konference Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ podepsali dne 13. 9. 2012 předseda SRDIM a představitelé hospodářských komor Zlínského a Žilinského kraje Deklaraci vyjadřující společný zájem při tvorbě a implementaci strategií napomáhajících ekonomickému rozvoji příhraničních regionů SR, ČR, EU.

Stáhnout >> (581.91 kB)

DEKLARACE VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE SRDIM, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ZLÍNSKÉHO A ŽILINSKÉHO KRAJE 13. 9. 2012, LUHAČOVICE

U příležitosti konání II.ročníku „Mezinárodní konference Střední Morava-křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ podepsali dne 13. 9. 2012 předseda SRDIM a představitelé hospodářských komor Zlínského a Žilinského kraje Deklaraci vyjadřující společný zájem při tvorbě a implementaci strategií napomáhajících ekonomickému rozvoji . příhraničních regionů SR, ČR, EU.

Stáhnout >> (585.82 kB)

Dohoda mezi vládou ČR a SR

Již 20. 9. 2004 došlo k významné Dohodě vlád České a Sloven- ské republiky realizaci dopravního propojení obou zemí kapacitní R49 na české straně a R6 na straně Slovenska.

Stáhnout >> (3189 kB)

Společná Deklarace Obchodní a Hospodářské komory ve Zlíně a Regionální komory v Žilině Slovenské Obchodní a priemyselné komory 24. 2. 2000 Zlín

Obě komory vědomi si důležitosti dopravního propojení obou regionů a jeho vliv na hospodářský rozvoj podepsaly již v roce 2000 společnou Deklaraci.

Stáhnout >> (483.86 kB)

Declaration as to priorities of construction of the transeuropean motorway E75 z 7. 11. 2003 Szeged

Obchodní komory zemí Vyšegradské dohody podpořily projekt transevropského severojižního propojení těchto zemí komunikací E75 v síti TENT

Stáhnout >> (578.11 kB)

Deklarácia k prioritám transevropské dialnice E75 a E50 mezi Slovenskou a Českou republikou z 8. 10. 2009 v Žilině

Regionální Obchodní a průmyslové komory obou zemí apelují na Evropskou komisi, republikové komory a vlády obou zemí zajistit financování a urychlit přípravu a realizaci těchto projektů

Stáhnout >> (719.35 kB)