logo

Aktuality

Dopis pro Evropskou komisi

26. 2. 2016

Z iniciativy Sdružení byl ve věci staveb R49 a R55 zaslán společný dopis hejtmana Zlínského kraje, primátora Zlína,starosty Otrokovic  a předsedy SRDIM na nejvyšší zodpovědné činitele Evropské komise.


Současný výklad novela zákona EIA z tohoto roku brání pokračování procesu získání stavebního povolení obou staveb. Přes vynaložené  dosavadní úsilí se nepodařilo tento problém překonat a hrozí, že pro oba projekty bude nutno vypracovat novou EIA a z toho vyplývající odsun realizace  o několik let.


Dopis má podpořit i úsilí ministerstva dopravy a vlády o urychlené řešení této situace.


Dokumenty ke stažení

Dopis v angličtině Stáhnout
151208-Dopis-EK-Brusel-cs.pdf.pdf Stáhnout