logo

Založení

Datum založení Sdružení: 24. 5. 2010

Datum registrace: registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 2. 6. 2010pod č. j. VS/1-1/80 202/10-R dle zákona č.83/90Sb o sdružování občanů

4 zakládající členové

Změna dle občanského zákoníku č. 89/2012

S účinností od 1.1.2015, je Sdružení zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 9144, pod právní formou spolku jako „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.“

Partneři

  • města a obce zainteresované na výstavbě nejdůležitějších dopravních projektů
  • významné hospodářské a podnikatelské subjekty regionu
  • angažované osobnosti regionu

Z příspěvků financuje Sdružení přípravné práce, koordinaci projektů, příp. předprojektové práce a propagaci vztahující se k zájmovým projektům.