logo

Aktuality

Představitelé Sdružení předali Petici za výstavbu dálnic D55 a D49 předsedovi Poslanecké sněmovny

12. 4. 2018

Dne 10.4.2018 předali členové Petičního výboru Libor Lukáš, Jaroslav Drozd a Libor Žádník a spoluzakladatel sdružení Jiří Lajtoch v doprovodu starosty města Uherské Hradiště Stanislava Blahy Petici za dostavbu dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav předsedovi Poslanecké sněmovny Radkovi Vondráčkovi.


MALÝ KŘEČEK POLNÍ STOJÍ ZA PŘÍČINOU VELKÝCH PROBLÉMŮ


Petice za dostavbu dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Břeclav byla předána senátorům.


Ve středu, dne 4. 4. 2018, předal petici předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury Libor Lukáš v doprovodu dalších členů Petičního výboru (Jaroslava Drozda, Libora Žádníka a spoluzakladatele Sdružení Jřího Lajtocha) v budově Senátu Parlamentu České republiky do rukou předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeňka Papouška.


Konkrétně sejedná o petici na podporu dvou infrastrukturních projektů:


Petice byla iniciována a organizována Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury. Jejího předání se účastnili také senátor Ivo Valenta a senátorka Anna Hubáčková. Oba zmínění senátoři tuto iniciativu, směřující k urychlení realizace prioritních infrastrukturních projektů na Moravě, podpořili. Navíc v této souvislosti považují za velmi žádoucí přijetí potřebných legislativních změn.


Petici svými podpisy v písemné či elektronické formě podpořilo bezmála 15000 občanů, kteří tímto způsobem jasně deklarovali svůj jednoznačný zájem na tom, aby uvedené projekty v celkové délce cca 60 km (D49) a 67 km (D55) byly co nejdříve realizovány.


Příprava projektů D49 a D55 trvá již bezmála 15 let. V současné době jevšak v případě D49 příprava projektu přerušena, a to kvůli křečkovi polnímu. Paradoxem však je, že se na této stavbě dle odborníků v současnosti tento živočich vůbec nevyskytuje,“ uvedl předseda sdružení, Libor Lukáš. Dále pak dodal: „Není přece možné připustit, aby byly upřednostňovány zájmy křečka polního nad oprávněnými zájmy lidí, žijícími v této části České republiky. S obdobnými problémy se potýká také projekt D55 v oblasti „Bzenecké Doubravy“, kde se pro změnu zase vyskytují lelek lesní a skřivan lesní.“

Podle Libora Lukáše se křeček nezaslouženě stává symbolem bojeproti zneužívání nedokonalosti zákonů ČR a z tohovyplývajících obstrukcí aktivistů, kteří dosud úspěšněbrzdí veřejné investice.

Jsem přesvědčen o tom, že tato petice přispěje ke změně legislativního prostředí v naší zemi tak, aby vůle občanů mohla být naplňována reálnými skutky státního aparátu a abyúzké zájmové skupinky nemohly strategické záměry státu donekonečna blokovat,” zdůraznil při předání LiborLukáš, který současně požádal předsedu výboru Zdeňka Papouška o projednání petice v petičním výboru a také osvolání veřejného slyšení.


Aby naše Petice nezapadla v přemíře témat řešených Parlamentem ČR a aby toto téma bylo stále živé, dovoluji si Vám pane předsedo, pane senátore a paní senátorko předat symbolický talisman - plyšového křečka polního, který, jak pevně věřím, bude ve Vaší pracovně stále připomínat symbol našeho společného tažení a našeho boje za urychlenou dostavbu prioritní infrastrukturní sítě v ČR,” doplnil Lukáš.


Předseda výboru Zdeněk Papoušek ujistil zástupce Sdružení o tom, budou zodpovědně posouzeny další kroky při projednávání petice vSenátu.

Naší aktivitou chceme dosáhnout toho, že jakožto zástupci 15 000 občanů ČR, kteří k petici připojili svůj podpis, srozumitelně vysvětlíme zástupcům Parlamentu, že nejsme spokojeni se současným stavem. Nesouhlasíme s tím, aby např. malý křeček polní byl záminkou k činnost aktivistických skupin, která vede k brždění nebo blokaci důležitých projektů. Chceme, aby se uskutečnily rázné legislativní kroky, na základě kterých nebude možné zneužívat živočichy při cílené blokaci velkých infrastrukturních projektů v řádech desítek miliard korun. Proto zástupce Parlamentu vyzýváme k rychlé nápravě tohoto stavu, která by umožnila výrazné urychlení přípravy arealizace prioritních veřejných investic v naší zemi,” uzavřel Libor Lukáš.


Dokumenty ke stažení

petice Stáhnout
tisková zpráva Stáhnout