logo

Aktuality

Ekologičí aktivisté pokračují ve své obstrukční činnosti – dosáhli dalšího předběžného opatření u D49 01 Hulín-Fryšták

23. 8. 2017

Je téměř jisté, že plán prioritní staveb na Moravě nebude do konce II.programovacío období naplněn. Egerie ve spolupráci s Děti země podali u Krajského soudu v Brněna žalobu na vyjímku č.3 (17 druhů zvláště chráněných živočichů). Krajský rozhodl dne 10.8.2017 o přiznání odkladného účinku této vyjímky vydané Krajským úřadem ve Zlíně a potvrzené MŽP. Je s podivem, že o odkladném činku rozhodli stejní soudci ve stejném složení jako u vyjímky č. 2 (křeček), zřejmě začíná mít Krajský soud specializaci na životní prostředí????

Souhlasíme s názorem ministra dopravy Dana Ťoka, který napadení stavby D11 Hradec-Králové-Smiřice komentoval sovy – tato sdružení a jeho předseda Miroslav Patrik bere všechny občany obcí, přes které jezdí tranzitní doprava a ztěžuje tak jejich život, jako svoje rukojmí – a to platí i pro všechny takto napadené stavby na Moravě – počínaje D49 Hulín-Fryšták, D55 Jihovýchodní obchvat Otrokovic, D48 Obchvat Frýdku Místku, I/68 Třanovice – Nebory a další.

Jakou zodpovědnost mají tyto spolky, komu se zodpovídají za případné škody, které svou činností vytváří na veřejném majetku? Tyto otázky budou muset být dořešeny. Nechce se věřit, že je financuje i stát a odměňuje je za destrukci svých cílů. A naši poslanci mlčí, nebo je to nezajímá??


Dokumenty ke stažení

Celé znění rozhodnutí (PDF) Stáhnout