logo

Aktuality

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury se stalo členem „Svazu podnikatelů ve stavebnictví“

6. 3. 2017

Dlouhotrvající krize ve stavebnictví, legislativa bránící efektivní a rychlé realizaci veřejných staveb a z toho plynoucí neřešené problémy přípravy staveb způsobují, že stavby dopravní infrastruktury se připravují často i více než 15 let. Tato situace vede k potřebě koncentrace úsilí všech, kteří usilují o změnu tohoto stavu. Proto se i naše sdružení rozhodlo využít SPS k podpoře těchto společných cílů.


Dokumenty ke stažení

Certifikát SdruženíSPS.pdf Stáhnout