logo

Aktuality

D1 – 0136 Říkovice – Přerov a D 5505 – JV obchvat Otrokovic – to jsou další dva projekty našeho regionu mající souhlasné stanovisko MŽP

6. 1. 2017

Dne 30.11 a 22.12.2016 vydalo  MŽP na tyto stavby  „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Spolu s D4901jde o 3 stavby z 9ti prioritních projektů na nichž byl dohodnut s evropskou komisí „zvláštní režim“ na posuzování EIA, kde bylo souhlasné stanovisko MŽP jako nezbytný předpoklad vydání stavebního povolení vydáno.


Dokumenty ke stažení

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí D1 stavba 0136 Říkovice - Přerov Stáhnout
Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí D55 - stavba 5505 Otrokovice - jihovýchodní obchvat Stáhnout