logo

Aktuality

Stavba D4901 má souhlasné stanovisko MŽP jako první z 9ti vybraných projektů evropské komise

30. 11. 2016

Ledy se konečně hnuly", teď už věřime, že po mnohaletých tahanicích se stavba začne v průběhu roku 2017 konečně realizovat.


Dne 22.11.2016 vydalo  MŽP pro stavbu D4901 „Závazné souhlasné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí“ podle ustanovení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). D4901je první projektem z 9ti prioritních projektů na nichž byl dohodnut s evropskou komisí „zvláštní režim“ na posuzování EIA, kde bylo souhlasné stanovisko MŽP jako nezbytný předpoklad vydání stavebního povolení vydáno


Dokumenty ke stažení

Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí Stáhnout