logo

Aktuality

Střední Morava potřebuje ke svému rozvoji kapacitní dopravní infrastrukturu

24. 9. 2015

Luhačovice, 24. září 2015 – Stav dopravní infrastruktury na střední a východní Moravě a její nedostatečné propojení se sousedními regiony je překážkou udržitelného rozvoje regionu. Tato situace byla základním impulsem pro konání již V. ročníku mezinárodní konference, kterou uspořádalo „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“ ve čtvrtek 24. září 2015 ve Společenském domě v Luhačovicích.


„Cílem občanského sdružení je aktivně ovlivnit proces řešení této situace v regionu, který z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálních podmínek má jedno z nejhorších postavení v České republice. K tomu se na občanském principu snažíme spojit neformální sílu partnerů našeho sdružení a občanů s odbornými kruhy, politickou reprezentací a výrobní sférou. Cílem je koncepční a dlouhodobě platné řešení současné situace. A k  tomu je vhodnou diskuzní platformou tato konference,“ uvedl předseda Libor Lukáš.


Tuto iniciativu překračující významem hranice regionu podpořili udělením záštity předsedové vlád České i Slovenské republiky, místopředseda vlády a ministr financí ČR, ministr dopravy ČR, ministr dopravy a regionálního rozvoje SR, hejtmani Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedové Trenčianského a Žilinského kraje.


Přítomní zdůraznili význam vzájemné spolupráce na řešení odpovídající kvality dopravního propojení Pomoraví a Pováží a jeho přínos pro hospodářský rozvoj obou regionů. Konference reagovala na společné jednání vlád České a Slovenské republiky, konané na jaře tohoto roku ve Valticích, které jednoznačně podpořilo nutnost dalšího propojení obou zemí kapacitní dopravní infrastrukturou. Osobní účast prezidenta hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého a nejvyšších představitelů hospodářské a obchodní komory SR , šéfů silnic, dálnic a železnic z obou stran česko-slovenské hranice, nebo také velvyslankyně ČR na Slovensku Livie Klausové, europoslankyně Martiny Dlabajové a dalších významných hostů z České i Slovenské republiky, podtrhl význam konference.


Jednání byli rovněž přítomní ekonomičtí experti, zástupci regionu v českém i evropském parlamentu, volení zástupci krajů, měst a obcí, ministerstva dopravy, SFDI, SŽDC, ŘSD ČR, NDS SR, zástupce Evropské komise a představitelé akademické a hospodářské sféry ČR a SR.


Hlavním tématem konference byla problematika připravenosti a realizace infrastrukturních projektů pro současné plánovací období EU v letech 2014-2020. V této souvislosti bylo diskutováno řešení problémů bránících plynulé přípravě těchto prioritních projektů (bohužel to trvá až 12-15 let!!!) a s tím související potřebě plynulosti jejich financování. Hlavní diskuze se však vedla o tom, jak budou naplněny dopravní priority  regionu střední a východní Moravy. V diskuzních příspěvcích zazněla problematika urychlení přípravy a výstavby dálnice D1 v okolí Přerova tj. Říkovice – Lipník nad Bečvou, rychlostní silnice R 49 (CZ) – R6 (SK) Hulín – Fryšták – státní hranice SR - Púchov, rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice, rychlostní silnice R55 Olomouc - Přerov a Otrokovice – Uherské Hradiště - Břeclav, silnice I/35 Valašské Meziříčí - Palačov, I/57 Obchvat Valašského Meziříčí, silnice I/44 v úseku Mohelnice - Jeseník, modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín - Vizovice, modernizace trati Brno – Přerov, a Staré Město – Uherské Hradiště – Luhačovice/ Bojkovice/Veselí nad Moravou, ale také dopravního terminálu ve Vsetíně, aj… Debata se taktéž nesla v oblasti problematiky Veřejných zakázek a také otázek související s průtahy při legalizaci staveb a tedy oblast se stavební legislativou“, pokračuje Libor Lukáš.


Významnou událostí doprovodného programu konference bylo i zasedání Česko-slovenského smíšeného hospodářského výboru hospodářských komor ČR a SR, které se konalo v rámci doprovodného programu za účasti prezidentů obou komor Vladimíra Dlouhého a Petera Mihoka. Jednání se zúčastnila i velvyslankyně České republiky na Slovensku Livie Klausová. Součástí programu byl rovněž podpis dohody o spolupráci mezi Krajskými hospodářskými komorami Zlínského kraje a Žilinského samosprávného kraje.


„Jednání smíšeného hospodářského výboru se mimo jiné zabývalo také problematikou kvalitního dopravního propojení obou zemí jako nezbytné podmínky hospodářského rozvoje ČR i SR“, uzavřel Libor Lukáš.


Účastníci konference na závěr jednání přijali tzv. „LUHAČOVICKOU VÝZVU 2015“, která je přílohou tiskové zprávy.