logo

Aktuality

Předseda SRDIM Libor Lukáš u ministra dopravy

24. 8. 2020

V úterý 18.8.2020 proběhla schůzka s místopředsedou vlády ČR a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, na které jsme  probrali stav přípravy a realizace některých prioritních infrastrukturních projektů na Moravě.

Jednali jsme hlavně o přetrvávajícím průtazích v přípravě posledního úseku dálnice D1 Říkovice-Přerov, nebo také o nekonečném povolovacím řízení dálnice D49 Hulín-Fryšták. V obou dvou případech brání plynulosti přípravy přehnaná byrokracie a ekologičtí aktivisté s jejich účelovými obstrukcemi.

Naopak jsme konstatovali, že velmi dobře pokračuje příprava dálnice D55 Otrokovice-Staré Město-Moravský Písek.

Probrali jsme také stav přípravy železničních investic:

Otrokovice-Zlín-Vizovice i problematiku modernizace a elektrizace Vlárské dráhy, tj. Staré Město-Veselí nad Moravou-Kunovice-Uh. Brod-Luhačovice-Bylnice.

Tým odborníků, který s námi spolupracuje navrhuje také jednu legislativní úpravu, spočívající v prodloužení platnosti EIA u prioritních státních investic ze stávajících 5-ti let na 7-10 let (s ohledem na opakující se byrokratické průtahy v průběhu povolovacích řízení liniových staveb).

Tento návrh  předal předsedy SRDIM Libor Lukáš panu ministrovi k prostudování a inspiraci.

Jednání s panem ministrem Havlíčkem bylo velmi konstruktivní a snad také prospěšné pro další zdárnou přípravu, tolik potřebných dopravních investic na Moravě.


Libor Lukáš - Karel Havlíček