logo

Aktuality

D136 – Říkovice -Přerov – Mohou se motoristé radovat? Námitka ekologů proti vydanému ÚR zamítnuta

13. 6. 2020

Poslední nedokončený úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem je zase o krůček blíže svému zahájení.

Krajský úřad v Olomouci totiž podle v dne 8.6.2020 zveřejněné informace zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí na tuto stavbu.

Proti změně územního rozhodnutí podalo loni odvolání šest občanů, ale také tři spolky - Děti Země, Voda z Tetčic a občanské sdružení Krajina Dluhonice. Tyto spolky se sjednotily v úsilí totálně tuto stavbu zablokovat a jistě budou obstruovat dále, vědomi si toho, že pokud stavba nezačne do konce roku 2021 tak ztratí vyjímku z procesu EIA a celý kolotoč započne znovu , z horizontem zpoždění nebojíme se říci 7-10 let. A to by jistě nedalo dobrý obraz o stavu naší legislativy, ani o schopnosti prosazovat společensky důležité infrastrukturní projekty. Snad se podaří dosáhnout toho, aby že homo sapiens měl stejná práva jako skokan štíhlý. Dle hlavního představitele stálých destrukčních snah, šéfa ekologických aktivistů Děti Země Miroslava Patrika, který proti dálnici D1 Říkovice - Přerov dlouhodobě brojí, by totiž zvlášť chráněné druhy jako skokan štíhlý, volavka bílá nebo žluva hajní neměly stavbou dálnice trpět. Jeho snahu o posunutí trasy dálnice o 150 metrů od Dluhonic ve jménu jejich občanů (kteří ovšem na tom již netrvají) je nutno považovat za další obstrukční manévr.

David Fiala, ředitel brněnského závodu ŘSD , který za stavbu odpovídá, k tomu uvedl, že pro tento úsek dálnice D1 už byla vykoupena drtivá většina pozemků a s těmi posledními vlastníky v Dluhonicích se chce stát dohodnout. Věří, že se podaří nejdéle do podzimu požádat o stavební povolení. Jaká bude další reakce ekologických aktivistů? Pokud se neobrátí n nejvyšší správní soud nyní, tak si jistě svých požadavků nevzdají při řízení o povolení stavby.