logo

Aktuality

Západní tangenta Olomouce – blýská se na lepší časy?

27. 5. 2020

Na kruhový objezd na západním okraji Olomouce směrem na Hradec Králové vede napojení obchvatu Olomouce od roku 2007. Zprovozněno bylo jako provizorium, po kterém už řidiči jezdí dlouhých 13 let a z něhož se stal jeden z neuralgických bodů automapy Česka.
Ještě nejméně šest let po něm jezdit budou, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má na dosah důležité razítko pro stavbu chybějícího tříkilometrového úseku k nadjezdu u Břuchotína, kterým zkompletuje západní obchvat Olomouce.


Olomoucký stavební úřad v polovině února zahájil územní řízení na stavbu pod souhrnným názvem: Dálnice D 35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. Etapa. Jenže přišla epidemie koronaviru.


Následně se objevila další komplikace, jelikož dva majitelé pozemků mezitím zemřeli a bylo nutné obeslat soud a zjistit dědice. To se již podařilo.Stavební úřad nyní čeká, až jim vyprší lhůta na případné námitky. Předpokládá, že územní rozhodnutí by mohlo být vydáno v červenci. „V současné době se zpracovává podrobný geotechnický průzkum,“ sděluje ŘSD v informačním letáku, kde popisuje stav příprav 2. etapy obchvatu, v rámci které je potřeba vypořádat celkem 180 listů vlastnictví.


Z dokumentu ŘSD vyplývá, že stavební povolení by mohlo mít ŘSD v ruce za dva roky.V následujícím roce plánuje vyhlásit výběrové řízení a v roce 2024 by chtělo zahájit stavbu.První motoristé by pak mohli na nový úsek dálnice D35 dlouhý téměř 3,2 kilometru vyjet v roce 2026.


Motoristy netrpělivě vyhlížená stavba se nachází jižně od obcí Břuchotín a Křelov, na severovýchodě je území omezeno stávající silnicí I/35 a na západě kříží dálnici silnice III/5709 Křelov – Topolany. Na jihovýchodě navazuje navržená čtyř pruhová komunikace na stávající dálnici D35 ve směru Olomouc.


Tangenta bude napojena, ve směru od Hradce Králové, před nadjezdem v Břuchotíně, protne zahrádkářskou kolonii v Křelově a na již existující část obchvatu Olomouce, I. etapu, se připojí přibližně v zatáčce za rondelem u Globusu.


Součástí celé investice budou také tři mosty na dálnici, jeden nad dálnicí. V Křelově vznikne nová mimoúrovňová křižovatka a na II/448 okružní křižovatka.


Plánována je přeložka I/35 v délce 739 metrů, přeložka III/5709 v délce 352 metry.


Součástí stavby jsou vynucené přeložky polních cest, aby byl zajištěn přístup k pozemkům a objektům, a také napojení úseku I/35 na silnici II/635.


Úsek stávající silnice I/35 s původní mimoúrovňovou křižovatkou Křelov přeřadí resort dopravy do nižší silniční sítě a napojen na souběžnou silnici II/635.


Investiční záměr chválilo Ministerstvo dopravy již v roce 2006. V roce 2008 proběhl předběžný geotechnický průzkum a zaměření. Stavba měla i razítko Ministerstva životního prostředí, ale vzhledem k tomu, že EIA byla schválena podle zákona č. 244/1992 Sb. bylo nutné vypracovat nové posudky. Souhlasné stanovisko získalo ŘSD v únoru 2018. V červnu 2029 byl odevzdán čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí.