logo

Aktuality

IX. ročník mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a eokonomických zájmů"

28. 9. 2019

Až 10 let. Takové zpoždění nabírají důležité dopravní stavby kvůli špatně nastaveným zákonům


Odborníci řešili, jak urychlit přípravu prioritních staveb

Luhačovice, 26. září 2019


Jedinou cestou, jak překonat neschopnost státu realizovat páteřní dopravní infrastrukturu v dohledné době, je změna zákonů. Jejich současná podoba způsobuje, že mnohé projekty nabírají zpoždění až 10 let. Reálně tak hrozí, že Česká republika bude čelit komplikacím při čerpání evropských financí. Navíc se ještě více prohloubí zaostalost dopravní infrastruktury oproti sousedním zemím. I to zaznělo na mezinárodní konferenci Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Její devátý ročník tradičně hostily Luhačovice.


Pořadatelem akce se záštitou předsedů vlád České i Slovenské republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra dopravy ČR, ministra dopravy avýstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a předsedů Trenčianského a Žilinského kraje je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.


Naší rolí je stále dokola opakovat, že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Říkám, že„opakování je matkou moudrosti“, a proto stále dokola pořádáme tato odborná setkání. Současný stav chceme všichni změnit, ale musíme to hlavně udělat, nikoliv pouze o tom řečnit. Strategické infrastrukturní projekty jsou v područí špatně nastavené legislativy, což ve svém důsledku nekontrolovatelně prodlužuje proces přípravy jednotlivých projektů,“ říká předseda Libor Lukáš. „Je jasné, že budeme i nadále zvyšovat tlak na úpravu stavební legislativy a nastavení modelu dlouhodobého, předvídatelného financování infrastrukturních investic. Jen tak můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravě a realizaci staveb a stavebně-inženýrské procesy pak můžeme opravdu systematicky řídit,“ dodává.


Účastníci konference pozitivně hodnotili další novelu zákona o Urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zároveň podpořili také připravovanou změnu stavebního zákona, který má alespoň v základních parametrech řešit zásadní nedostatky, které brání svižné přípravě staveb. „Musímemít takové zákony, které především hájí zájmy naprosté většiny občanů. Současný stav, kdy doslova „pár jednotlivců“, může svými vymyšlenými obstrukcemi mařit strategické projekty státu, není stavem normálním, a je třeba ho co nejdříve změnit,“ podotýká Libor Lukáš.

Co zaznělo

Komplikovanost stavební legislativy, je zásadní překážkou pro plynulou realizaci programu prioritních infrastrukturních projektů. Takto to vidí jak ředitel strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna tak i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, ale v souvislosti s přípravou tzv. rychlých spojení i generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. O úsilí ministerstva pro místní rozvoj napravit legislativně tento stav informovala jeho náměstkyně Marcela Pavlová a zrekapitulovala stav v oblasti rekodifikace stavebního práva. Rozvinutá dopravní sít je významným předpokladem a důležitým ekonomickým stimulem – to uvedl prof. Michal Mejstřík i další ekonomové, kteří současně upozornili na malý podíl veřejných investic do infrastruktury, která je však pro rozvoj země klíčová. Právě dlouhodobě stabilní a odpovídající financování je toho podmínkou. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica poukázal na potřebu dlouhodobého nastavení financování rozvojových projektů po roce 2020+. Zástupci krajů zdůraznili a poukázali na nutnou změnu nastavení financování rozvoje silnic II. a III. třídy.


Představitelé Evropské komise a EIB, poukázali na potřebu zaměřit se také na nové způsoby financování výstavby dopravní infrastruktury po roce 2020+, jako příklad poukázali na model financování projektů PPP, či zdroje EIB.


Bylo hovořeno i o konkrétních silniční a železniční projektech, potřebě kvalitního propojení se Slovenskem, zvláště pak projektu D 49, dokončení dálnice D1 v okolí Přerova, či severojižní propojení Moravy dálnicí D55, modernizace trati Otrokovice-Zlín-Vizovice, či modernizace Vlárské dráhy (SLOVÁCKO) a dalších významných staveb jako důležitých stimulů pro rozvoj moravských a slovenských regionů.


Na základě diskutovaných témat přijmou v závěru konference její účastníci tzv. „LUHAČOVICKOU VÝZVU 2019„(viz Příloha).Dokumenty ke stažení

Tisková zpráva (DOCX) Stáhnout