logo

Aktuality

D49 - jsou ekologické spolky opravdu ochránci přírody? Nebo jsou to opravdu ekologičtí teroristé?

19. 11. 2018

Tak se zdá, že zatvrzelost ekologických spolků, zejména Egerie a Dětí země nezná mezí. Dne 3.10.2018 podal spolek Egeria tzv. Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně proti rozhodnutí Krajského soudu v  Brně , který  dne    29.6.2018 zamítl jejich společnou žalobu proti rozhodnutí  o vyjímce na 17 druhů zvláště chráněných živočichů. Nejvyšší správní soud po krátkém šetření rozhodl dne 24.10.2018 o předběžném opatření ve formě odkladného účinku!!!!


A to se dá s jistotou předpokládat, že obdobné kroky tito tzv. ekologové učiní i proti usnesení téhož Krajského soudu  ve věci vyjímky na křečka polního a proti stavebnímu povolení na 23 vedlejších stavebních objektů této stavby.


Je zřejmé že tito tzv.ekologové disponují na rozdíl od státu neomezenými finančními prostředky. KDY TO SKONČÍ???????